Vanaf september 2020: ruimere openingsuren in drie vernieuwde recyclageparken

De Vlaamse overheid schrijft voor dat geen enkel recyclagepark volledig gratis mag zijn. Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” dat de afvalberg moet verkleinen, eist Vlaanderen dat alle recyclageparken ‘diftar’ zijn: meerdere tarieven zijn voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven) die betaald worden volgens hoeveelheid.

Wie vandaag met een personenwagen naar de Kortrijkse recyclageparken komt, kan er gratis zijn afval achterlaten. Vanaf 1 september 2020 zal dat niet langer kunnen. Kortrijk maakt ineens van de gelegenheid gebruik om het recyclageparkbeleid te moderniseren.

 

 

3 vernieuwde recyclageparken

Vanaf 1 september 2020 kunnen de Kortrijkzanen terecht in 3 vernieuwde recyclageparken. Een park voor het zuiden, één voor het noorden en één park voor het centrum, makkelijk bereikbaar via de ring.

Het stadsbestuur besliste om het recyclagepark Graaf Karel de Goedelaan te sluiten omdat het verouderd en slecht gelegen is. Dit recyclagepark ligt in een woonbuurt die verder uitgebouwd wordt als onderwijssite met de bouw van de nieuwe campussen van Howest, Ugent en Flanders Make. Een recyclagepark is hier niet op zijn plaats. 

Ook het kleinste recyclagepark van de stad, dat gelegen is aan de Maandagweg, wordt gesloten omwille van klachten in de buurt en de dichte omgeving van scholen.

In plaats daarvan kiest de stad voor een samenwerking met de afvalintercommunale IMOG. Het IMOG-park langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke wordt fors uitgebreid en opengesteld voor de Kortrijkzanen. Het ligt op 800 meter van de stad en scoort qua bereikbaarheid beter dan de andere opties. De mensen moeten niet langer in het centrum van de stad zijn en vrachtwagens worden uit het centrum geweerd.

Ook de recyclageparken in Rollegem en Heule worden vernieuwd. In beide parken komen weegbruggen en het recyclagepark in Heule wordt met 20% groter. 

Door voortaan het IMOG-park te benutten, worden jaarlijks 2.331 vrachtwagentransporten met containers van de parken Graaf Karel de Goedelaan en Maandagweg naar de IMOG-site uit het verkeer gehaald. Zo houden we veel zwaar verkeer weg uit het centrum van de stad en beperken we de CO2-uitstoot.

Ruimere openingsuren, ook op maandag

Momenteel zijn de openingsuren van de huidige Kortrijkse recyclageparken verdeeld omdat dezelfde personeelsleden de verschillende parken moeten openhouden. Vanaf september 2020 breiden we de openingsuren van de drie recyclageparken uit van 75 naar 130 uur per week.

Er zullen steeds 2 van de 3 recyclageparken open zijn. Op piekmomenten zoals de woensdag- en vrijdagnamiddag en de zaterdag zullen de drie parken samen open zijn. 

Het belangrijkste is dat vanaf september 2020 ook op maandag parken open zijn, een belangrijke vraag van de Kortrijkse handelaars en zelfstandigen.

openingsuren recyclageparken vanaf september 2020
winteruur IMOG-park: dagelijks tot 18u

  maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag   zaterdag  
Rollegem   14 - 19 u 9 - 13 u 14 - 19 u 9 - 13 u 14 - 19 u 8 - 16 u
Heule - 14 - 19 u 9 - 19 u 14 - 19 u 9 - 19 u 8 - 16 u
IMOG-park 8 - 19 u 8 - 19 u 8 - 19 u 8 - 19 u 8 - 19 u 8 - 16 u

Meer mobiele recyclageparken

De stad wil ook meer inzetten op mobiele containerparken. Zo zal het aanbod van de groeninzameling met de groenkar op verschillende locaties in Kortrijk uitgebreid worden. Onder meer in de omgeving van de Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg waar de bestaande recyclageparken verdwijnen. Verder werken we aan mogelijkheden om ook andere fracties met mobiele parken op te halen.

Nieuwe tarieven

De tarieven voor de recyclageparken worden gelijkgesteld met de regionale IMOG-tarieven. Die tarieven werden aangepast en verlaagd.

Gratis:

 • Milieustraatje
 • A-hout (paletten,…)
 • Snoeihout
 • Papier & Karton

Tarief 1:          0,04€/kg

 • B-hout (behandeld hout)
 • Recupereerbaar bouwafval
 • Zacht groen (gras en bladafval) met 500kg vrijstelling/jaar/gezin
 • Gipsplaten
 • Boomwortels

Tarief 2:          0,2€/kg

 • Niet-recupereerbaar bouwafval
 • C-hout: geïmpregneerd hout
 • Brandbaar afval
 • Te storten afval
 • Multistroom

Timing

De overstap naar het nieuwe systeem is voorzien voor 1 september 2020. In de beginperiode zullen extra stewards worden ingezet om alles vlot te laten verlopen en de bezoekers te begeleiden. Er volgt uitgebreide communicatie via de verschillende stadskanalen.