Jobstudenten Zomer 2020

Gepubliceerd op Maandag 02 maart
02 maart 202013 april 2020
Jobstudenten 2019_2

  Ben je op zoek naar een toffe studentenjob deze zomer? Bij Kortrijk krijg je de kans om te proeven van heel wat boeiende functies in diverse teams. Als jobstudent krijg je de kans om Kortrijk als moderne organisatie te leren kennen, werkervaring op te doen, jobs te leren kennen en een eigen inbreng in de organisatie te leveren.

  FUNCTIES ZOMER 2020
   • ​STAD | Team Nette Stad : Je staat in voor de algemene netheid van de stad in functie van de realisatie van een aangename leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.

   • STAD | Team Groenonderhoud en Team Begraafplaatsen : Je staat in voor het uitvoeren van taken inzake kwaliteitsvol groendonderhoud in functie van de realisatie van een aangename en groene leefomgeving voor de inwoners  en bezoekers van de stad

   • STAD | Team Containerparken : Je staat in voor een kwaliteitsvolle uitbating van de containerparken. hierbij ga je op een zeer klantgerichte manier te werk waarbij je proactief situaties inschat en klanten de juiste weg wijst. je staat in voor een goed onderhouden park. Wat bezoekers foutief sorteren, sorteer je zelf.

   • STAD | Team Huisvuilophaling : Je staat in voor de ophaling van afvalfracties zodat de huisvuilophaling volgens de vooropgestelde planning kan doorgaan.

   • STAD | Team Publieke Ruimte : Je staat in voor de ondersteuning bij de inventarisatie van wegverharding, straatmeubilair, verkeersborden, begraafplaatsen

   • STAD | Team Gebouwen : Je staat in voor het op punt zetten van de inventaris van gebouwen met bijhorende data via opmetingen ter plaatse en opmetingen in Autocad

   • STAD | Team Bouwen, Ondernemen en Wonen : Je staat in voor de controle (plaatsbezoeken) van uitstallingen, terrassen en reclameborden en voor de registratie en verwerking van de gegevens van de renovatiebegeleiders.

   • STAD | Team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid : Je staat in voor o.a. de opname, registratie en digitalisatie van onbebouwde percelen en de administratieve ondersteuning van de projectleiders;

   • STAD | Team Bibliotheek/Onthaal en Collectie : Je staat in voor het begeleiden van de bezoekers aan de innamekasten en uitleentoestellen, het controleren en terugplaatsen van materialen in de rekken in de frontoffice en magazijnen, het kastklaar maken van de collectie of aanpassingen in de collectierekken

   • STAD | Team Bibliotheek/Schoonmaak en Collectie : Je staat in voor het schoonmaken van de frontoffice en de backoffice van de bibliotheek en collectietaken

   • STAD | Team Centraal Onthaal en Burgerzaken : Je staat in voor het geven  van eerstelijnsinformatie over de stad en het registreren van meldingen, het uitreiken van aktes, attesten, rijbewijzen, identiteitsdocumenten en reispassen

   • STAD | Team Gebiedswerking : Je staat in voor de logistieke ondersteuning bij participatietrajecten o.a. bevragingen op markten, kleine administratieve taken 

   • STAD | Team Preventie : Je staat in voor de ondersteuning bij preventiecampagnes van de gemeenschapswachten en kleine administratieve taken 

   • STAD | Team Aankoop : Je staat in voor het frankeren van brieven, opmaken fietseninventaris en koerierdienst

   • STAD | Team Interne Preventiedienst : je staat in voor het klasseren en digitaliseren van documenten

   • STAD | Team JC Tranzit/Kleuter- en kinderactiviteiten : Je staat in voor de organisatie en begeleiding van de opvang, zomerkampen en zomerevent

   • STAD | Team Warande/Wasper : Je staat in voor de ondersteuning van de speelpleinwerking

   • STAD | Team Warande/Logistieke ondersteuning : Je staat in voor de exploitatie van het openbaar speeldomein en het verblijfscentrum van de Warande

   • STAD |Team Ajko/Ondersteuning Pretmobiel en Zomerschool : Je staat in voor de organisatie en de begeleiding van de "Pretmobiel", de ondersteuning van de verschillende deelwerkingen en de uitvoering van de zomerschool

   • STAD | Team Sport/Zaalwachters/Diverse Sportcomplexen : Je staat in voor het algemeen  en groendonderhoud van sportcomplexen. Daarnaast help je bij de opbouw en afbraak tijdens evenementen en het uitvoeren van technisch werken o.a; schilderen

   • STAD | Team Sport/Schoonmaal/SC De Lange Munte : Je staat in voor het algemeen onderhoud van de sportaccommodatie : kleedkamers, toiletten, gangen, vergaderlokalen, ...

   • STAD | Team Sport/Digital Arts and entertainment : Je staat in om de animatie-opdracht rond de mascotte Koji verder uit te werken 

   • STAD | Team Sport/Bevraging sportaanbod : Je staat in  voor de bevraging van het sportaanbod (online en mondeling) en verwerken van antwoorden en het bundelen tot concrete actiepunten

   • STAD | Team Musea en Erfgoed/Onthaal expositie Ruben Bellinkx : Je staat in voor het onthaal, het registreren van bezoekers, het verlenen van informatie in verband met de expositie en het opstarten van de filmprojectoren, belichting en het afsluiten van de tentoonstelling.

   • STAD | Team Musea en Erfgoed/Onthaal en ondersteuning bij verjaardagsfeestjes : Je staat in voor de begeleiding van verjaardagsfeestjes en voor het kwaliteitsvol verzekeren van opvangmomenten in het onthaal. 

   • STAD | Team Schouwburg : Je staat in voor de ondersteuning bij het restaureren (herstellen/bijwerken) van één van de topstukken van historische theaterdecors, nl. "Forêt Asiatique"

   • STAD | Team Evenementen en Verenigingen/Autoloze zondag : Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de eventcoördinator in voorbereiding van autoloze zondag alsook voor de nodige ondersteuning ter plaatse op de dagen ervoor, tijdens en na het event

   • STAD | Team Evenementen en Verenigingen : Je staat in voor de administratieve verwerking van de diverse dossiers van verenigingen en het verwerken van de aanvragen evenementenloket

   • STAD | Team IT/Ondersteuning Servicedesk : Je helpt mee bij het opvolgen van de meldingen en storingen die binnenkomen bij het Team IT. Daarnaast geef je ondersteuning bij verschillende IT-projecten, de inventaris in CMDB en de uitrol van nieuwe computers

   • STAD | Team Informatiebeheer :Je staat in voor het verwerken van de inkomende briefwisseling en de verwerking van papieren overdrachten

   • STAD | Team Stadsmarketing en Toerisme/Toezicht historisch stadhuis : Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in het historisch stadhuis en het verlenen van toeristische info

   • STAD | Team Stadsmarketing en Toerisme/Toezicht Broeltorens : Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in de Broeltorens en het verlenen van toeristische info

   • OCMW | Begijnhof/Onthaal : Je staat in voor het onthaal van de bezoekers en het verlenen van toeristische info

   • OCMW | Baggaertshof : Je staat in voor het onthaal van de bezoekers en het verlenen van toeristische info

   • OCMW | Sociale dienst/Team Admistratie : Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de maatschappelijk werkers

   • OCMW Sociale dienst/Begeleidingsteam : Je gaat aan de slag als maatschappelijk werker

   • OCMW | Wijkteam de Zonnewijzer : Je staat in voor de administratieve ondersteuning 
    Raadpleeg hier de functiebeschrijvingen

  PERIODES
  • We zoeken jobstudenten voor verschillende periodes. Op het inschrijvingsformulier kan je eenvoudig je voorkeur aanduiden.

   • ​Hou alvast volgende data vrij voor de administratieve regeling van je dossier en het afhalen van werkkledij: 

    • Plaats : Administratief stadhuis - 4° verdieping - Ingang via Papenstraat - 8500 Kortrijk (Je hebt je eID nodig om binnen te komen)

     • Woensdag 3 juni 2020 : 12 uur tot 19 uur 
     • Vrijdag 5 juni 2020 : 12 uur tot 19 uur
     • Zaterdag 6 juni 2020 : 9 uur tot 13 uur
  VOORWAARDEN
  • Je bent min. 17 jaar of je wordt 17 jaar in 2020
  • Je bent volledig beschikbaar tijdens de periode(s) die je aangeduid hebt, individuele aanpassingen zijn niet mogelijk
  AANSTELLING
  • We houden rekening met je motivatie voor de job, eventuele ervaring in de aangeduide keuzes (studierichting, stages, ...)

  DOCUMENTEN
  • Certificaat student@work , aan te vragen via www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html.  Je kan er je uren van alle jobs als student bijhouden.
  • Uittreksel strafregister : 
   • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. 
   • Artikel 596.0 (minderjarigenmodel) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren
    Voor inwoners van de stad Kortrijk aan te vragen via de website van de stad : https://www.kortrijk.be/thuisloket.We houden rekening met je motivatie voor de job, eventuele ervaring in de aangeduide keuzes (studierichting, stages, ...)
  SOLLICITEREN
  MEER INFORMATIE
  VISIE EN WAARDEN KORTRIJK
  • Visie

   • Kortrijk kiest voor op en top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening.
   • Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt.
   • Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit.
  • Waarden

   • Divers
    In Kortrijk is er plaats voor iedereen.
    Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken.
    Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners.
   • Ondernemend
    Kortrijk heeft ambitie.
    De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit.
    Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist.
   • Open
    Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie.
    Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje.
   • Samen
    Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk.
    Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan.
    Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes waar.

  Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap