Uitstel en weigering van het huwelijk

Kan de ambtenaar weigeren om de akte van huwelijksaangifte op te maken?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren om de akte van huwelijksaangifte op te maken als:

  • de aanstaande echtgenoten niet alle nodige documenten voorleggen;
  • de documenten onvoldoende gelegaliseerd zijn;
  • de voorgelegde documenten vervalst zijn.

De aanstaande echtgenoten worden van de weigering schriftelijk op de hoogte gebracht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen, tot één maand na de mededeling, in beroep gaan tegen deze beslissing bij de familierechtbank

Kan de voltrekking van het huwelijk uitgesteld worden?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de voltrekking van het huwelijk uitstellen. Gedurende dit uitstel wordt het dossier verder onderzocht en doorgestuurd naar de Procureur des Konings.

Kan de voltrekking van het huwelijk geweigerd worden?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de voltrekking van het huwelijk weigeren als blijkt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan, of als hij van mening is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde.

De aanstaande echtgenoten worden van de weigering op de hoogte gebracht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen, tot één maand na de mededeling, in beroep gaan tegen deze beslissing bij de familierechtbank.