’t Werkt 2

ESF, Europese Unie, Vlaanderen is werk logo's

’t Werkt 2 : intensieve begeleiding van mensen met een migratieachtergrond

Stad Kortrijk neemt, met financiële steun van ESF Vlaanderen (oproep 405, begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel), en in samenwerking met een aantal partners initiatief op vlak van ondersteuning via intensieve begeleiding van mensen met een migratieachtergrond richting de arbeidsmarkt.
’t Werkt 2 bouwt verder op de werking die werd opgestart onder ’ t Werkt 1 (ESF-oproep 365).
’t Werkt 2 startte op begin 2018 en loopt tot eind 2019. Tijdens deze periode willen we minstens 160 mensen begeleiden in het zetten van stappen richting werk of opleiding.

Trajectbegeleiding

Fien Hanssens, Lieselot De Vos en Sofie Ranson zijn als trajectbegeleidster aangesteld. Zij begeleiden op een laagdrempelige, vindplaatsgerichte manier werkzoekenden met een migratieachtergrond richting de arbeidsmarkt. ’t Werkt vormt met deze methodiek een aanvulling op de reeds bestaande reguliere kanalen en trajecten naar werk toe.

Doelgroep

Elke werkzoekende van allochtone origine (buiten EU), reeds woonachtig in Kortrijk en deelgemeenten, (al dan niet reeds in begeleiding) die drempels ervaart in de zoektocht naar werk en geen aansluiting vindt binnen het regulier ondersteuningsaanbod.

Partners

’t Werkt wordt gerealiseerd door stad en OCMW Kortrijk, met steun van ESF Vlaanderen en in samenwerking met Mentor, VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering, CAW Zuid – West - Vlaanderen, CDO MIRAS, CDO 3 Hofsteden, Cobot, PlastiQ, Constructiv Vorm DC en VFU.

 

logo's partners 't Werkt

Contact

Fien Hanssens – Lieselot De Vos – Sofie Ranson | lekkerbeetstraat 5-7 | 8500 Kortrijk | 0498 90 91 21 | twerkt@kortrijk.be

Resultaten ’t Werkt 1

’t Werkt 1 leverde reeds heel waardevolle resultaten op. Een samenvatting hiervan kan je  in een publicatie.

Haal de publicatie binnen als pdf-bestand