Trottoirwerken

Omschrijving

Wens je ter hoogte van jouw eigendom een trottoir aan te leggen of het bestaande trottoir te laten herstellen of te vernieuwen? Moeten de boordstenen om een of andere reden worden aangepast ?

Aanvragen 

Hoe?
Vul het aanvraagformulier in

Uitvoering

  • Alle werken op of aan het openbaar domein mogen enkel worden uitgevoerd door de stad Kortrijk of door de door de stad aangestelde aannemer.

Kosten

  • De aanleg van een nieuw trottoir of het vernieuwen van een trottoir is steeds op kosten van de aanvrager/gebruiker (verhaalbelasting).
  • Het herstel door ouderdom of slijtage is voorzien in de prijs (verhaalbelasting) bij aanleg.
  • Voor het herstel van aangebrachte schade aan het trottoir wordt naar gelang de situatie, de kosten hiervoor teruggevorderd aan de betrokken partij. 
  • Wij hanteren de prijzen van onze aannemer (volgens aanbesteding, de laagste in prijs). Deze prijzen werden opgenomen in het retributiereglement.

Reglement

Het reglement vind je hier