TRAVAK

Project Travak 10 wordt georganiseerd en gecoördineerd door Groep Intro en heeft tot doelstelling jongeren in het deeltijds onderwijs vanuit de voortrajecten klaar te maken voor instroom in de brugprojecten (WerKbrug) en uiteindelijk de arbeidsmarkt. Dit door het aanscherpen van de zogenaamde 'softskills' of arbeidsattitudes en vaardigheden noodzakelijk voor het succesvol functioneren op de arbeidsvloer en - markt en zo het finaal terugdringen van en preventief ingrijpen op spijbelproblematiek, vroegtijdig schoolverlaten, ongekwalificeerde uitstroom en jeugdwerkloosheid, trajectbepaling en - bewaking.

In Kortrijk zijn er drie organisaties die dergelijke voortrajecten inrichten met name Caw Zuid-West-Vlaanderen afdeling Aktractie, Trainingscentrum Oranjehuis en Groep Intro met elk hun specifieke aanpak en methodiek. Met 'Travak' wordt dit divers aanbod maximaal aangewend om af te stemmen op de individuele noden en situatie van elke jongere die voortraject als opstap naar werk nodig heeft. Door deze manier van werken, vergroten automatisch de kansen van de jongere om zich positief te ontwikkelen en verkleinen de kansen dat de jongere terecht komt in de cijfers van vroegtijdig schoolverlaten, ongekwalificeerde uitstroom, spijbelen en uiteindelijk jeugdwerkloosheid.