Toekomst van open ruimte Kruiskouter-Leiemeersen, Toortelbeek en Markebeek

Hoe gaan we om met de open ruimte en wat is de rol van landbouw en natuur in de open ruimte? Momenteel loopt een studie om een visie vast te leggen voor 3 concrete gebieden: Kruiskouter/Leiemeersen (Bissegem), Markebeek (Marke) en Toortelbeek (Heule). Die studie moet leiden naar een visie voor de gebieden waarin we mikken op een synergie tussen landbouw en natuur. Het vormen van een visie is nodig om de kwaliteiten van de gebieden te behouden en versterken. Uiteindelijk moet de visie richting geven aan de ontwikkeling van de gebieden.

Eind september hielden we een infomarkt in elk gebied. Op informatiepanelen en plannen kregen inwoners uit de buurt en andere geïnteresseerden zicht op het gebied en de mogelijkheden. Ze konden er ook hun mening en ideeën kwijt over de toekomst van de gebieden. Aan de hand van verschillende thema's ‘de randen van de gebieden, landbouw, natuur- en waterbeleving en fiets- en wandelverbindingen’ voerden we boeiende gesprekken en kregen we interessante suggesties. Bij de opmaak van een visie voor elk van de gebieden, houden we rekening met de suggesties uit de infomarkt.

We betrokken niet enkel omwonenden en geïnteresseerden maar voerden ook gesprekken met landbouwers en eigenaars. Op basis van het participatiemoment en de gesprekken stelt het studiebureau een eerste versie van de visietekst op. Deze eerste versie wordt binnenkort voorgelegd aan een groep experten. Nadien gaan we opnieuw in gesprek met de belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden. Op dat moment kan je laatste opmerkingen en suggesties meegeven. Daarna werken we verder naar een definitieve visietekst en bepalen we een strategie om de visie in de praktijk om te zetten.

In het voorjaar van 2019 moeten de visie en strategie rond zijn. Het eindproduct van het proces is geen concreet inrichtingsplan maar moet wel duidelijk maken welke stappen we kunnen zetten op korte en lange termijn. 

Meer weten?