Toekomst R8

Vlaamse Regering wil leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren

Op 26 februari keurde de Vlaamse Regering de verfijnde startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) K-R8 goed. Dit GRUP focust zich op de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. De doelstellingen van K-R8 zijn ambitieus:  

  • Het verbeteren van de leefbaarheid als overkoepelende doelstelling 
  • Het inzetten op een mobiliteitsverschuiving van de wagen naar duurzame mobiliteitsalternatieven (modal shift)
  • Het evalueren en mogelijks (deels) heroriënteren en/of beperken van ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied
  • De realisatie van een verbindende groenstructuur 
  • Het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, waarbij de ringweg R8 al dan niet gesloten wordt tussen deze complexen

Ook jij kan jouw zegje doen over de plannen. Deel je mening tot en met 28 mei tijdens de publieke raadpleging. Een overzicht van de inspraakmogelijkheden vind je op www.K-R8.be. 

Aan de hand van twee wandellussen van ongeveer 7 km kun je het plangebied van het GRUP K-R8 verkennen. Er volgt ook een campagne om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17 en de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid. Woon je in de buurt, dan kun ook jij je steentje bijdragen door bijvoorbeeld jouw gevel ter beschikking te stellen.

Alle info op www.K-r8.be