Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Kortijk waakt over de belangen voor personen met een handicap zowel binnen haar eigen organisatie en dienstverlening, als extern. De stad benadert het thema toegankelijkheid in de brede zin.

Integrale Toegankelijkheid

Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, toegankelijk (betreedbaar) en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke (dus zonder hulp) en gelijkwaardige wijze. Ontwerpers, overheden en dienstverleners moeten daarom vanuit een fundamenteel respect voor elke burger de grootste zorg besteden aan hoe een omgeving, publiek gebouw, vervoersmiddel en dienstverlening zo comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk kan zijn voor iedere gebruiker.

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief. Wil je inschrijven op deze nieuwsbrief?

Dat kan via de link onderaan deze pagina.

Investeren in integrale toegankelijkheid is investeren in de toekomst

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met een beperking toenemen. Wie toegankelijkheid nu negeert, zal later onvermijdelijk aanpassingen moeten doorvoeren..

Doelgroepen

Voor personen met een beperking is toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar het is een grote misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen voor rolstoelgebruikers of andere mensen met een handicap van belang is. Als integrale toegankelijkheid gerealiseerd wordt, komt dit aan iedereen ten goede, denken we bv. aan de mama die met de buggy gaat winkelen, denken we aan onze ouderen, mensen met een tijdelijke beperking (gips), leveranciers, …

Participatief beleid

Binnen het toegankelijkheidsbeleid is het uitgangspunt om met personen met een handicap en professionelen uit het werkveld samen beleidslijnen uit te tekenen. In samenwerking met externe partners en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap worden prioriteiten en acties gepland. Sinds 2012 heeft de stad een samenwerkingsovereenkomst met het toegankelijkheidsbureau Westkans vzw. De stadsdiensten werken samen met deze vzw om technisch advies te krijgen inzake toegankelijkheid van gebouwen en openbaar domein. 

Voor meer algemene informatie rond toegankelijkheid (ondersteuning, expertise, onderzoek) kan je terecht bij het Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw op de website www.inter.vlaanderen.be.

 Schrijf je hier in voor de maandelijkse nieuwsbrief:

Naam: