Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Kortijk waakt over de belangen voor personen met een handicap zowel binnen haar eigen organisatie en dienstverlening, als extern. De stad benadert het thema toegankelijkheid in de brede zin.

 

Naar een toegankelijke gemeente

Met de stad willen we streven naar een toegankelijke gemeente.  Het uitgangspunt is dat onze leefomgeving bereikbaar, toegankelijk (betreedbaar) en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze. Kinderen en gezinnen, ouderen, fietsers en voetgangers, personen met een handicap, laaggeletterden en anderstaligen,… moeten zo comfortabel en kwaliteitsvol mogelijk in onze stad kunnen wonen, leren, werken, zich verplaatsen en ontspannen. De volledige bevolking heeft baat bij een goede toegankelijkheid, ongeacht of inwoners een fysieke dan wel andere ‘beperking’ hebben.

 Ontwerpers, overheden en dienstverleners moeten daarom vanuit een fundamenteel respect voor elke burger de grootste zorg besteden aan hoe een omgeving, publiek gebouw, vervoersmiddel en dienstverlening zo veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk kan zijn voor iedere gebruiker.

 

Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met een beperking toenemen. Wie toegankelijkheid nu negeert, zal later onvermijdelijk aanpassingen moeten doorvoeren.

Sinds 2012 heeft de stad een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen: INTER (o.a. het vroegere Westkans vzw). Samen met de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) verleent dit agentschap technisch advies aan de stadsdiensten inzake toegankelijkheid van gebouwen en openbaar domein. www.inter.vlaanderen.be.

Voor meer algemene informatie rond toegankelijkheid (ondersteuning, expertise, onderzoek) kan je terecht bij het Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw op de website www.entervzw.be. Je vindt er bijvoorbeeld info over 'meegroeiwonen' of tips over het toegankelijk maken van uw eigen handelszaak.

 

Doelgroepen

Voor personen met een beperking is toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar het is een grote misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen voor rolstoelgebruikers of andere mensen met een handicap van belang is. Een goede toegankelijkheid komt iedereen ten goede. We denken bijvoorbeeld aan moeders die met de buggy gaan winkelen, onze (groot)ouders, mensen met een tijdelijke beperking, leveranciers, …

 

Participatief beleid

Binnen het toegankelijkheidsbeleid is het uitgangspunt om met personen met een handicap en professionelen uit het werkveld samen beleidslijnen uit te tekenen. In samenwerking met externe partners en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (SAPH) worden prioriteiten en acties gepland.

 Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van de SAPH:

Naam: