Tijdlijn werken Kortrijk Weide

Een nieuw stadsdeel waar ontmoeten, innovatie, beleven centraal staat.

Spelers

 • Stad Kortrijk: visie ontwikkeling en regiefunctie van dit stadsdeel + inspraak en co-creatie via Kortrijk Spreekt. Herinrichting openbaar domein oa ecologisch park + herinrichting LOODS incl. co-creatie hub, Urban Sports, Tranzit
 • AGB SOK: bouwheer en exploitant evenementenhal Depart
 • S&R: bouw en exploitatie regionaal zwembad + het warmtenet Kortrijk Weide
 • AG Real Estate ‘scholen voor Morgen: bouw CVO Miras
 • HANGAR K vzw: inrichting, invulling en werking van de co-creatie hub
 • AGB PARKO: exploitatie van de bestemmingsparking.
 • Diverse private projectontwikkelaars: realisatie van diverse vastgoedprojecten oa op Havenkaai
 • OCMW Kortrijk: grondeigenaar Havenkaai en deel ecologisch park
 • OVAM: sanering en onderzoek van de site Kortrijk Weide
 • Infrabel: partner in de voetgangersonderdoorgang
 • Diverse onderwijspartners

Deelprojecten

Het stadsvernieuwingsproject bestaat uit een combinatie van ingrepen in het openbaar domein, een herinrichting van bestaande gebouwen en de realisatie van nieuwe gebouwen die het kernversterkend beleid van de stad verder uitbouwt. Door het voorzien van niet-residentiële functies (recreatie, onderwijs, jeugd, economie,..) op Kortrijk Weide wordt de binnenstad versterkt met een multifunctioneel stadsdeel. De omliggende buurten worden zo aantrekkelijkere woon- en leefomgevingen. Het stadsvernieuwingsproject wil in één korte operatie het gebied opwaarderen, door in te zetten op verdichting zonder een residentiële functie in combinatie met de realisatie van een open ruimte (ecologisch park), om zo haar aantrekkelijkheid als woonstad te verbeteren.

De deelprojecten zijn gekoppeld aan diverse functies:

 • Onderwijs: CVO’s en Level 2
  Aan de overkant van de spoorweg ligt de hogeschoolcampus van Howest en UGent en PTI. Hun opleiding Digital Arts en Entertainment (DAE) met incubator de Level is daarentegen al ingeplant langs de Westelijke Ring. Howest is in volle ontwikkeling waardoor er ook al een uitbreiding is voorzien op het aanpalende terrein langs de westelijke Ring en in de nabijheid van Kortrijk Weide. Op Kortrijk Weide is ook een gezamenlijke nieuwbouw van drie Centra voor Volwassenenonderwijs gerealiseerd, waardoor de kennis-as tussen het Conservatoriumplein en Campus Howest versterkt wordt. Een bijkomende spoorwegtunnel zal de ruimtelijke grenzen (spoorweg, stadsring) doorbreken tussen Howest, UGent en PTI en anderzijds de site Kortrijk Weide en de binnenstad.
 • Recreatie & Jeugdsite: Tranzit – Urban Sports - Depart – openbaar domein
  • In 5 beuken van de Loods is het jongerencentrum Tranzit gevestigd.
  • In 2 overige beuken werd Urban Sports ingericht.
  • Aanpalend werd, in samenwerking met Howest en de AGB SOK, een ‘fuifzaal van de toekomst’ voor 1500 mensen gebouwd.
  • Het centrale plein is onderverdeeld in een ruim voetgangersgebied en een parking voor 300 wagens. Deze parking is zo ingericht dat er ook grootschalig evenementen kunnen plaatsvinden.
  • Tussen het evenementenplein en het park is, in samenwerking met de gemeente Zwevegem, een zwembad met sterk recreatief aanbod ingeplant.

   De site Kortrijk Weide wordt zo aantrekkelijk voor een ruim en divers publiek. Voor het zwembad is via de techniek ‘concurrentiedialoog’ met 3 kandidaten onderhandeld over dit DBFMO-project.
 • Economie
  • De Loods is met zijn beeldbepalende en inspirerende architectuur en in samenwerking met de privésector heringericht als co-creatie hub. De hub is toegespitst op ‘digitale technologie’ innovatie en legt de focus op de ondersteuning van de maakeconomie en creatieve starters.
 • Wonen
  • Een nog te realiseren woonprojectaan de Havenkaai zal het bouwblok voltooien. Het stadsvernieuwingsproject voorziet binnen de ambitie van Klimaatstad oa in de uitbouw van een warmtenet. Kortrijk Spreekt begeleidt het uitgebreide participatietraject door middel van co-creatie.

Deelproject onderwijs

CVO Miras:

 • Het centrum voor volwassenonderwijs Miras is het eerste project dat gerealiseerd is op Kortrijk Weide. Sedert januari 2017 is de school er actief. Vanaf de kluifrotonde is CVO Miras het eerste gebouw van de site Kortrijk Weide. Meer info: www.cvomiras.be

Deelproject recreatie en jeugdsite : Urban Sports

 • Sedert de zomer 2017 kunnen jongeren er skaten, steppen en BMX’en in 2 beuken van de Loods. In dezelfde ruimte is er ook een freerunning park waar freerunners over obstakels kunnen springen. Buiten wordt er nog een bolderproject gerealiseerd. Het jeugdcentrum Tranzit organiseert doorheen het jaar en met diverse partners verschillende laagdrempelige initiaties & workshopreeksen voor Urban Sports.
   

Deelproject recreatie en jeugdsite

Jeugdcentrum Tranzit:

 • Tranzit is een laagdrempelige trefplek, een creatieruimte en een ondersteuningspunt voor alle Kortrijkse jongeren. Het aanbieden van een mix van informatie, workshops, events én ondersteuning op maat biedt de mogelijkheid aan alle Kortrijkse kinderen en jongeren om zichzelf te ontdekken.
  Meer info: www.kortrijk.be/jctranzit
   

Deelproject recreatie en jeugdsite

Evenementenhal/fuifzaal:

 • Depart Vanaf 1 september 2017 vinden er diverse events plaats in evenementenhal Depart. Het project is een architecturale parel die de architecturale beeldvorming van de Loods overneemt en expliciteert. Er is veel aandacht besteed aan de akoestiek en de functionaliteit. Het ontwerp is opgemaakt in nauwe samenwerking met de diverse jeugdverenigingen en -organisatoren.
  De zaal heeft een capaciteit voor 1.400 personen en is naast fuifzaal ook geschikt als ruimte voor presentaties en bedrijfsevents.
  Meer info: event-huis@kortrijk.be

Deelproject Ecologisch stadspark

 • Het ecologisch stadspark wordt een oase van rust. Er is plek voorzien voor picknicktafels, er is een watertuin, er zijn speelelementen en er wordt zelfs een vuurplaats voorzien. Alles is in harmonie met de natuur. Het park sluit aan op grotere groene structuren van de binnenstad met de Leieboorden en het Randstedelijk groengebied Paters Mote, de grote “O”.
  • Opening fase 1: 2 juni 2018 (Dag van het Park)
  • Uitvoering fase 2: voorjaar 2019 (na opening zwembad)

Deelproject evenementenplein/parking

 • Een plein dat zowel dienst doet als parkeerterrein als evenementenplein, dat is de opzet van het verharde centrale deel op Kortrijk Weide. De aanleg tussen de LOODs en de stadsring is gericht op het doen uitkomen van de industriële loods.
 • Deze evenementen/bestemmingsparking is een zeer flexibele open ruimte.
 • Een ruime Belvedere voor de LOODS maakt de verbinding tussen de diverse huizen op de site, en biedt qua inrichting ook een antwoord op de noden van de bezoekers van de LOODS (cfr. Beskatebaar openbaar domein), inrichting als woonerf/verharde speelzone.
   

Deelproject : innovatieve co-creatie hub Hangar K

 • Hangar K is de nieuwe co-creatie hub op Kortrijk Weide.
  De eerste West-Vlaamse incubator die alle innovatieve spelers samenbrengt onder één dak. Het project is onder meer digitaal, met de doelstelling om nieuwe bedrijven en initiatieven te starten in creatieve maakeconomie, edutech, medtech, entertainment en visualisatie. Het wordt dé plek in West-Vlaanderen voor innovatieve startups, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het economische weefsel van de regio wordt erdoor versterkt.
 • Opening : lente 2018
 • Meer info: www.hangarK.be

Deelproject recreatie: zwembad

 • Het zwemcomplex wordt samen met private investeerder S&R gerealiseerd.
 • Het sportieve gedeelte heeft een zwembad van 50 meter en een tribune met 300 zitplaatsen.
 • Het recreatief gedeelte heeft een ruime warme lagune, een golfslagbad, tal van kinderattracties, drie spectaculaire glijbanen en een spannende wildwaterbaan van 150 meter lang.
 • Uniek is het all-weather buitenbad dat het hele jaar open is en een zomerbad van in totaal 266m², een outdoor waterspeeltuin voor kinderen en een ligweide.
 • Er is ook ruimte voor wellness met onder meer sauna’s, een stoombad, een voetbad.
 • Er wordt horeca voorzien, zowel binnen als buiten.
 • Meer info op www.sr-group.be/sr-kortrijk

Deelproject Warmtenet- warmte eiland

 • Een warmtenet is een innovatief systeem waarbij gebouwen verwarmd worden met restwarmte die van ergens anders wordt aangevoerd via geïsoleerde warmwaterbuizen. Het is een duurzame en innovatieve oplossing om op een milieuvriendelijke manier te verwarmen in de stad.
 • Op Kortrijk Weide zal de restwarmte van het zwembad gebruikt worden om Depart, JC Tranzit, Urban Sports en Hangar K te verwarmen.
 • In een tweede fase wordt het warmtenet uitgebreid naar de onderwijscampus Howest / Ugent ten westen van de spoorlijn. Aansluitend volgt een grootschalig warmtenet langs de Leie. De ambitie is om verschillende geplande woonprojecten langs de Leie hieraan te koppelen.
 • Meer info op www.kortrijk.be/nieuws/europees-project-heatnet-nwe

Deelproject Publieke en residentiële ontwikkeling Havenkaai

 • De site werd deels getrokken door de realisatie van de Leiewerken en fungeerde ook lange tijd als werfzone voor de Leiewerken. In het kader van het globaal ontwikkelingskader Leieboorden werd voor de site Havenkaai de ontwikkelingscontouren bepaald. Dit werd vertaald in het RUP Kortrijk Weide. De site is tijdelijk ingericht als (betalende) parking met 200 parkeerplaatsen. In de toekomst wordt de site ontwikkelen in een mix van een verdere uitbreiding van het onderwijsaanbod en kwalitatief wonen in de binnenstad.
 • Timing 2de fase stadsvernieuwingsproject vanaf 2020

Deelproject overkant westelijke ring: nieuwe ontwikkeling site Beheerstraat/Burg Nolfstraat

 • Het gebied ten oosten van de ring is grotendeels bebouwd met uitzondering van een 3 tal restpercelen langs de ring. Het is de bedoeling om de bouwblokkenstructuur van de binnenstad zowel ruimtelijk als functioneel met een volwaardige stedelijke wand te vervolledigen. Met het masterplan stationsomgeving wordt de ring ondergronds gebracht samen met het parkeren aan het station. Hierdoor wordt heel de stationsomgeving autoluw en maakt een kwaliteitsvolle publieke ruimte met veel groen de verbinding met Kortrijk Weide. De potentie van deze gronden is groot. De invulling van het programma is gekoppeld aan de nabijheid van het station als openbaar vervoersknooppunt enerzijds en speelt anderzijds in op de verschillende stedelijke functies die zorgen voor een levendige stadskern.
 • Timing 2de fase stadsvernieuwingsproject vanaf 2019

Tijdslijn en sleutelmomenten