Tarieven containerparken

Als Kortrijkzaan (met personenwagen of tweewieler) kan je op de 4 Kortrijkse recuperatieparken gratis heel wat kwijt. Kom je met een bestelwagen, lichte vrachtwagen of aanhangwagen, dan word je doorverwezen naar het diftarpark in de Karel de Goedelaan.

Alle recuperatieparken zijn toegankelijk via een slagboom, die opengaat door de elektronische identiteitskaart in de kaartlezer te steken. Vergeet dus zeker je eID niet!

A. Voor de volgende afvalstoffen wordt er op het Diftar-containerpark een retributie aangerekend en wordt voor elke soort aangevoerde afvalstof een specifieke gewichtslimiet vastgesteld :
- Brandbaar- en te storten restafval: 0 kg
- Bouw- en sloopafval: 200 kg
- Groenafval: 50 kg
- Houtafval: 50 kg
- Papier en karton: 100 kg
- Asbest: 200 kg

B. Afhankelijk van het soort afval worden volgende retributies vastgesteld:
- Brandbaar- en te storten restafval:  - vanaf de eerste kg: 0,20 EUR/kg
- Bouw- en sloopafval: tot 200 kg: gratis - vanaf 201 kg: 0,02 EUR/kg
- Groenafval: tot 50 kg: gratis - vanaf 51 kg: 0,07 EUR/kg
- Houtafval: tot 50 kg: gratis - vanaf 51 kg: 0,07 EUR/kg
- Papier en karton: tot 100 kg: gratis - vanaf 101 kg: 0,02 EUR/kg
- Asbest : tot 200 kg: gratis/jaar/huisgezin - vanaf 201 kg: 0,20 EUR/kg

C. Wanneer de hoeveelheid aangevoerd afval de in punt A vastgestelde specifieke gewichtslimiet overschrijdt, wordt, als deelname in de exploitatiekosten, een forfaitair bedrag aangerekend van: 2,00 EUR
Bij de aanvoer van meerdere soorten afval waarvoor een retributie dient te worden betaald, wordt voor het totale gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste retributie.

D. Wanneer voor de betaling van het aangevoerde afval een factuur gevraagd wordt, zal het minimumbedrag van de retributie gebracht worden op: 10,00 EUR