STOP-principe

Het doel van het Stationproject Kortrijk is het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving voor de verschillende weggebruikers en dit volgens het STOP-principe. Dit betekent dat er vooral wordt gekeken naar de noden van de zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers). In de tweede plaats houdt men rekening met het openbaar vervoer. En in derde instantie kijkt men naar het privévervoer.

Stappers:

 • vermindering conflicten
 • kortere en snellere verbindingen

 

Trappers:

 • vermindering conflicten
 • kortere en snellere verbindingen
 • fietsenstalling

 

Openbaar vervoer:

 • betere doorstroming
 • makkelijker overstappen bus-trein
 • comfortabele haltes

 

Privévervoer:

 • directe ontsluiting naar parking
 • goede doorstroming
 • comfortabele zoen- en vroem zone