Stedenband Kortrijk - Cebu City

Leren van elkaar

Kortrijk en Cebu City (Filippijnen) hebben een stedenband. Hiermee maken beide steden werk van internationale samenwerking.

Overal ter wereld hebben steden dezelfde taken. Daarnaast vervullen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van het land of de regio. Kortrijk en Cebu willen dit op een duurzame wijze doen.

Uitwisseling van kennis en expertise, van collega-tot-collega, levert een unieke bijdrage aan het werken aan goed bestuur. Zowel in Noord als Zuid. Niemand kan een lokale overheid beter ondersteunen dan een andere lokale overheid. Leren van elkaar staat centraal. 

Kortrijk en Cebu City werken samen rond klimaat en burgerparticipatie. Daarnaast zetten de steden diverse uitwisselingsprojecten op.

De stedenband tussen Kortrijk en Cebu City ligt vast in een samenwerkingsovereenkomst.

 

 

The Global Challenge
The Global Challenge is een fantastische ervaring voor jongeren die niet langs de kant willen blijven staan. Voor jongeren die actie willen ondernemen en de wereld verkennen.