Stationsproject Kortrijk gaat van start op maandag 20 maart 2017.

Het langverwachte Stationsproject Kortrijk gaat definitief van start. De voorbereidingswerken beginnen op maandag 20 maart. De busperrons, fietsenstallingen, Shop & Go- en taxistandplaatsen worden gereorganiseerd om de plaatsvan de bouwwerken (ondergrondse parking) vrij te maken. Vanaf 20 maart 2017 kan je niet meer parkeren op het Stationsplein. Tot aan het zomerverlof blijft de verkeerscirculatie zo goed als ongewijzigd. 

Beroepsprocedure

Er zijn twee schorsings- en vernietigingsberoepen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de afgeleverde bouwvergunningen. De partners van het Stationsproject onderzochten alle opgeworpen middelen en zijn overtuigd goed én rechtsgeldig gehandeld te hebben. Het indienen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt niet schorsend. De partners achten de kans op een schorsing of een vernietiging van de vergunningen zeer klein en stellen de start van de werken niet uit.

Eerste deelproject: bouw tunnels en ondergrondse parking

De realisatie van het stationsproject verloopt in fases. Het eerste deelproject - de bouw van een wegtunnel, een fiets- en bustunnel en ondergrondse parking - focust zich op de mobiliteitsproblematiek ter hoogte van het kruispunt Appel (de
kluifrotonde). Het doorgaand verkeer in de Zandstraat wordt door de tunnel gescheiden van het plaatselijk verkeer. De nieuwe ondergrondse parking zorgt er onder meer voor dat er bovengronds meer (autovrije)ruimte is voor groen en beleving. Door de aanleg van een fiets- en bustunnel kunnen fietsers en bussen ook veiliger en vlotter circuleren in de stationsomgeving.

Voorbereidingswerken

Op 20 maart starten de voorbereidingswerken voor het eerste deelproject

Wat er verandert langs de zijde van het Stationsplein:

  • De busperrons, de Lijnwinkel en de fietsenstallingen in de Tolstraat worden afgebroken.
  • Er komen vervangende busperrons in de Doornikselaan en op het Stationsplein (straatzijde).
  • De parking op het Stationsplein verdwijnt. Er komt 1 grote en beveiligde fietsenstalling voor 1000 fietsen.
  • Tussen het uiteinde van de bestaande onderdoorgang van het station en het Parkhotel komen Shop & Go-, taxistandplaatsen en een plaats voor personen met een handicap.

Wat er verandert langs de zijde van de Minister Tacklaan:

  • De parking op de hoek van de Minister Tacklaan en de Doorniksewijk wordt omgevormd tot een vervangende busterminal met meerdere perrons.
  • De bestaande Kiss & Ride-zone in de Minister Tacklaan (kant sporen) wordt omgevormd tot een vervangende busterminal met brede busperrons.
  • Aan beide zijden van de Minister Tacklaan worden Shop & Go plaatsen (Kiss & Ride-zone) voorzien.

Timing en hinder

Vanaf 20 maart 2017 kan je niet meer parkeren op het Stationsplein. Tot aan het zomerverlof blijft de verkeerscirculatie zo goedals ongewijzigd. Zeer tijdelijk en lokaal kan er wel hinder zijn.

Wat verandert er voor de bus- en treinreizigers?

Voorlopig verandert er niets voor de reizigers. In de zomer worden de tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan en de Doornikselaan in dienst genomen. Uiteraard krijgen reizigers hierover nog informatie.

Film

Je kan het allemaal nog eens bekijken in een korte film.

Ga naar de video

Opgemaakt op: 01/03/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Waar precies komt de oversteekplaats voor voetgangers van het treinstation naar het tijdelijk busstation (aan Min. Tacklaan en Doornikselaan)? Hoe zal dit worden georganiseerd (verkeerslichten, zebrapad, brug)? Welke aanpassingen zal dit vergen voor de bewoners van de Tacklaan aan de kruising met de Hoveniersstraat? Waar en sinds wanneer is een plan hiervan beschikbaar?

De oversteekplaats voor voetgangers vanop de tijdelijke busterminal in de Min. Tacklaan ter hoogte van de Doorniksepoort richting sporen loopt over de Min. Tacklaan (niet de zijarm maar effectief de Minister Tacklaan die doorloopt over de tunnel Doorniksepoort). De busgebruikers die afstappen worden dus direct weggeleid via deze oversteekplaats richting sporen (of vice versa). Ze worden dus niet geleid naar de zijarm van de Min. Tacklaan. Waar de oversteek precies is kan u het best zien op de simulatie (https://www.kortrijk.be/fotoalbum/stationsproject-tijdelijke-inrichting#overlay-context=fotoalbum/stationsproject-tijdelijke-inrichting) : het zebrapad vertrekt van tussen de 2 bestaande bomen richting sporen. Er worden ook lichten voorzien. Dit is uiteraard het inrichtingsvoorstel dat werd opgenomen bij de bouwaanvraag. De plannen hangen uit in het Infopunt en werden opgenomen in de communicatie onder andere tijdens de infosessies in april 2016 en op onze folder die we bedeelden naar aanleiding van oorspronkelijk start in september 2016.

Hoe zal de parking NMBS te bereiken zijn in de doornikselaan? Tussen blok 3 Infrabel en stationsgebouw. Is er een plan van? Zal niet meer te bereiken zijn vanaf03-04-2017,tolstraat en stationsplein zijn afgesloten.

Het Stationsplein is 1 dag onderbroken op 3 april. Het verkeer met herkomst Conservatoriumplein/Tolstraat kan wel nog doorrijden over het Stationsplein en de Doornikselaan richting Sint-Jorisstraat of Spoorweglaan. De NMBS parking blijft dus bereikbaar vanaf het Conservatoriumplein. Het is niet mogelijk om vanaf de Koning Albertstraat, Stationsstraat of Burgemeester Reynaertstraat naar het Stationsplein te rijden en omgekeerd. Van zodra de werken klaar zijn stelt de aannemer het Stationsplein weer open voor alle verkeer. Ook de parkeerplaatsen op straat zijn dan weer bruikbaar.