Werken fiets- en bustunnel uitgesteld

Gepubliceerd op Maandag 19 november 2018

In september ‘17 startte de bouw- van een  fiets- en bustunnel  in de Zandstraat. Dit was het begin van het Stationsomgevingsproject Kortrijk. In eerste fase omvat dit de bouw van een fiets- en bustunnel, van een wegtunnel en van een ondergrondse parking (www.stationsproject.be/simulatie1). 
Massieven en de aard van de ondergrond verhinderen dat de aannemer de tunnel op de geplande manier kan uitvoeren. Het studiebureau en Infrabel zoeken verder naar een uitvoerbare oplossing. De werken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat zullen ten gevolge van  de aanwezigheid van massieven en de uitwerking van de nieuwe uitvoeringsmethode  ten vroegste opstarten in het voorjaar van 2021.  De bouw van de prefab tunnel starten we in dat geval weer op in het najaar van 2020.
De bouw van de ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein en Tolstraat en de bouw van de wegtunnel onder de Zandstraat kunnen ondanks deze stilstand wèl opstarten na het bouwverlof van 2019.

Het was de bedoeling om de spoorzone van de toekomstige fiets- en bustunnel thv de Zandstraat te verstevigen met een metalen buizendak om daarna een prefab tunnel onder deze versteviging  in te graven. Massieven en de aard van de ondergrond en het feit dat de sporen omhoog geduwd worden, verhinderen het verdere gebruik van deze uitvoeringstechniek. Aangezien de veiligheid van het spoorverkeer hierdoor in het gedrang komt, wordt gezocht naar een alternatieve uitvoeringsmethode.

In afwachting van de verdere uitvoering wordt de werfzone veilig afgebakend en worden de stilstandskosten geminimaliseerd.

Tot aan de start van de wegtunnel in het najaar van 2019 is de busbaan in de Zandstraat weer vrij. Deze wordt heringericht als fiets- en voetpad. Ook in de Min. Tacklaan werden er aanpassingen gedaan om het fietscomfort te verhogen.