Update: Openstelling Magdalenastraat-Hendrik Consciencestraat

Gepubliceerd op Donderdag 14 januari 2021

De verbinding Magdalenastraat-Hendrik Consciencestraat kon op 18 december niet opengesteld worden zoals beloofd. De aannemer deed zijn uiterste best om de timing te halen. Maar door de natte weersomstandigheden vielen de plannen in het water. De fundering bleek door de hevige regen op verschillende plaatsen onvoldoende uitgedroogd om te kunnen asfalteren én nog niet geschikt om verkeer toe te laten.

Nieuwe drukproeven wezen  uit dat de fundering ondertussen goed uitgedroogd is. De aannemer asfalteerde vandaag de 2 onderlagen. De weersomstandigheden laten echter niet toe om ook de derde en laatste laag te gieten. Om deze te asfalteren moet het immers voldoende droog en warm zijn.

Van zodra mogelijk werkt de aannemer verder. Gezien we volledig afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kunnen we hiervoor nog geen concrete datum meegeven