Tijdelijke Trap in de Zandstraat

Gepubliceerd op Donderdag 13 februari 2020

In de Zandstraat (kant Kongoweg) staat er ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang een trapconstructie.  De trap blijft er ongeveer 1 jaar . Het is bedoeld voor voetgangers of om met de fiets aan de hand, de kortste verbinding te maken tussen rotonde Panorama en de kluifrotonde.  Doorgang over het fiets- of voetpad is door de bouwwerken in de Zandstraat niet mogelijk.

Op een zeer korte afstand wordt een grote hoogte overbrugd. De trap is dus best wel steil. Uiteraard voldoet deze trap aan alle veiligheidsnormen. Maar schat als voetganger of fietser wel goed in of deze trapconstructie voor jou persoonlijk haalbaar is.  

Dit is eigenlijk een gelijkaardige situatie als deze van enkele jaren geleden aan Budabrug.

Fietsers die de verbinding willen maken tussen Panorama en de Kluifrotonde, kunnen net als de wagens omrijden via de Minister Vanden Peereboomlaan; Burgemeester F. de Bethunelaan en  Magdalenastraat (en omgekeerd).

In de Zandstraat kant Conservatorium worden voetgangers en fietsers nog een tijdje omgeleid via de Hendrik Consciencestraat -Robbeplein - Roeland Saverystraat.  

 

 

 

Tijdelijke Trap Zandstraat