Stand van zaken zomer 2020

Gepubliceerd op dinsdag 07 juli 2020

Het zomerverlof staat voor de deur. Ook de medewerkers van de werven in de stationsomgeving gaan van 20 juli tot en met 14 augustus met welverdiende vakantie. De werf van de parking (Conservatoriumplein) ligt in deze periode volledig stil. Op de werf van de tunnel (Zandstraat) zal er wel nog heel beperkte activiteit zijn.
We geven u graag een stand van zaken van de werken

Ondergrondse parking

Het gaat vooruit

De bouw van de ondergrondse parking vordert snel. Dat komt door de uitzonderlijke manier van bouwen. We bouwen van boven naar beneden: Eerst voeren we alle funderingstechnieken uit. Aansluitend leggen we de dakplaat op volle grond. Eens een zone van de dakplaat is uitgehard, wordt deze meteen ondergraven.
Als de dakplaat en de ondergraving van een deel van een verdieping klaar is, starten we daar met de vloerplaat van de verdieping onder de uitgeharde plaat. En zo bouwen we telkens verder, van boven naar beneden.

Waar zitten we nu? 

funderingswerken van de parking zijn klaar. Tegen het bouwverlof ligt 80% van de dakplaat van verdieping -1 er en zal deze voor 40% ondergraven zijn. Na het bouwverlof werken we de dakplaat verder af en starten we met de vloerplaat van verdieping -1. 
Infopunt

werf parking
werf parking

Tunnel

Ook de tunnel onder de Zandstraat wordt via de Stross methode (van boven naar beneden) gebouwd. De eerste fase van de bouwwerken ging gepaard met zware nutswerken.

Nieuwe nutsleidingen in dienst

Alle nutsleidingen (inclusief rioleringen) werden verlegd. De oude leidingen zijn doorgeknipt en de nieuwe in dienst. Dat was een zeer ingrijpend werk. Maar wel noodzakelijk omdat de oude nutsleidingen in het tracé van de tunnel lagen.

Zandstraat: Doorgang voetgangers terug open

Door het ruimtegebrek werkten de nutsmaatschappijen in de Zandstraat, kant Conservatoriumplein, tot tegen de gevel van de woningen. Hierdoor was er lange tijd geen doorgang voor voetgangers aan deze kant van de Zandstraat. De voetgangers kunnen nu opnieuw door. 

Hoe ver staan we met de tunnelwerken?

De zij- of diepwanden van de tunnel (die tevens dienst doen als fundering tot in de diepe klei) zijn voor 75% gerealiseerd. Deze zomer betonneren we een eerste deel van de dakplaat (van de vroegere Kluifrotonde richting Magdalenastraat). Om deze dakplaat goed te kunnen verankeren, schieten we nu het bovenste beton van de diepwanden af. Eigen aan het proces van diepwanden is het bovenste deel altijd van mindere kwaliteit doordat daar het bentoniet en het beton zich mengde.
 

Werf Tunnel

Vervolg

Vanaf augustus leggen we dakplaat aan richting Panorama. In het najaar starten we met de volgende fases van de dakplaat dat is dan van de Magdalenastraat richting Burgemeester Lambrechtlaan