Planning werken fiets- en bustunnel

Gepubliceerd op Dinsdag 06 februari 2018

In september ‘17 startte de bouw- van een  fiets- en bustunnel  in de Zandstraat. Dit was het begin van het Stationsomgevingsproject Kortrijk. In eerste fase omvat dit de bouw van een fiets- en bustunnel, van een wegtunnel en van een ondergrondse parking 

Het was de bedoeling om de spoorzone van de toekomstige fiets- en bustunnel thv de Zandstraat te verstevigen met een metalen buizendak om daarna een prefab tunnel onder deze versteviging  te schuiven. Twee grote massieven en het feit dat de sporen omhoog geduwd worden, verhinderen het verdere gebruik van deze uitvoeringstechniek. Aangezien de veiligheid van het spoorverkeer hierdoor in het gedrang komt, wordt gezocht naar een alternatieve uitvoeringsmethode.

De werken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat zullen ten gevolge van  de aanwezigheid van massieven en de uitwerking van de nieuwe uitvoeringsmethode  ten vroegste opstarten in het voorjaar van 2021 in combinatie met geplande spoorwerken". De bouw van de prefab tunnel starten we in dat geval weer op in het najaar van 2020.

De bouw van de ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein en Tolstraat en de bouw van de wegtunnel onder de Zandstraat kunnen ondanks deze stilstand wèl opstarten in het  najaar van 2019.