Nieuwe parking komt eraan

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2019

Het Stationsproject Kortrijk bouwt een pendel- en centrumparking onder de Tolstraat en het Conservatoriumplein (onder de
vroegere bushaltes). Er was eerder al een vergunning voor een parking met een capaciteit van 1200 parkeerplaatsen over 4
ondergrondse niveaus. Uit tellingen blijkt dat pendelaars nu meer dan vroeger met de fiets of het openbaar vervoer naar het
station komen of worden op- en afgehaald aan de Shop & Go-plaatsen. Het is uiteraard niet de bedoeling om een parking te
bouwen met overcapaciteit of deze positieve tendens richting duurzame vervoersmodi te keren.

Het Stationsproject kiest daarom voor een parking met 1 bouwlaag (300 parkeerplaatsen) minder. Tegelijkertijd wordt bekeken
om de voorziene ondergrondse fietsenstalling nog te vergroten.

Openbaar onderzoek

De vergunning van deze parking wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek dat loopt van 20 juni tot 20 juli 2019. Na
afspraak kan u de aanvraag inkijken bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen in het stadhuis aan de Leiestraat.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk