Nacht- en weekendwerk met mogelijke geluidshinder

Gepubliceerd op Donderdag 04 maart 2021

In de periode van 2 tot 19 april 2021 wordt de nieuwe fiets- en bustunnel in de Zandstraat op zijn plaats geschoven. Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om ook in die zone de spoorinfrastructuur te vernieuwen. Enkel spoor 1 blijft door middel van een tijdelijke spoorbrug in dienst.

Vanaf 12 maart zijn er voorbereidende werken. Dat gaat gepaard met nacht- en weekendwerk en kan geluidshinder veroorzaken. Onze excuses hiervoor. We geven u daarom ook graag meer informatie over de planning en de aard van deze werken.

Planning nacht- en weekendwerk

Vernieuwen spoorinfrastructuur

De voorbereidende werken van Infrabel zijn reeds sinds enkele weken ’s nachts lopende. Er zal nog tot begin juni tijdens de weeknachten worden gewerkt in deze zone. Ook wordt er in de weekends in de maand maart (13-14, 20-21, 27-28) in april en de eerste twee weekends van mei ononderbroken gewerkt. Infrabel informeerde hieromtrent reeds de buurtbewoners.

Voor meer informatie: contact@infrabel.be of www.infrabel.be

Nieuwe fiets en -bustunnel

Ook de plaatsing van de fiets- en bustunnel door aannemer Jan De Nul, gaat gepaard met nacht- en weekendwerk. 

Weekend 12, 13 en 14 maart

We werken heel het weekend aan de zuidkant van de sporen. We verwijderen de fietsbrug en plaatsen metalen profielen om de kabels die langs het spoor lopen op te hangen. Die metalen profielen heien we in naast bovenleidingspaal 61. Zo garanderen we de stabiliteit van de paal tijdens buitendienststelling van de sporen in april.

  • Er wordt hiervoor 24u op 24u gewerkt. Het inheien van de profielen kan lawaaihinder met zich meebrengen maar deze activiteit is van korte duur.

Weekend 19, 20 en 21 maart

Heel dit weekend wordt gewerkt aan de noordkant van de sporen. We plaatsen een tijdelijke spoorbrug zodat spoor 1 (= meest noordelijke spoor) toch in dienst kan blijven tijdens de buitendienststelling van de andere sporen in april.

  • Ook hier werken we 24u op 24u. Er zijn geen activiteiten voorzien die grote lawaaihinder veroorzaken.

Van vrijdag 2 tot en met 18 april

Alle sporen (uitgezonderd spoor 1) ter hoogte van de bestaande tunnel in de Zandstraat worden opgebroken. De grond onder de sporen wordt afgegraven en verwijderd. Ook wordt de dakdichting op de oude tunnel vernieuwd.

  • Uitgraven gebeurt zoals steeds onder het toezicht van een CTE-deskundige voor het geval er explosieven mochten aangetroffen worden.
  • De nieuwe bus- en fietstunnel wordt vrijdag 9 april op zijn plaats geschoven. Daarna wordt de aarde terug aangevuld en alle sporen teruggeplaatst.
  • Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om ook de spoorvernieuwingswerken uit te voeren. Deze werken worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd.
  • Vanaf maandag 19 april rijden alle treinen terug over de vernieuwde sporen en over nieuwe fiets- en bustunnel.

Weekend 7, 8 en 9 mei

De tijdelijke spoorbrug wordt terug verwijderd.

  • Er zijn geen activiteiten voorzien die grote lawaaihinder veroorzaken
Treinverkeer onderbroken van 2 tot 19 april
In de periode van 2 tot 19 april 2021 wordt de nieuwe fiets- en bustunnel in de Zandstraat op zijn plaats geschoven. Ook de spoorinfrastructuur in deze zone wordt vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer.