Herinrichting stationsomgeving krijgt vorm

Gepubliceerd op Zondag 30 oktober 2022

In het voorjaar van 2023 start in twee zones van de Kortrijkse stationsomgeving de herinrichting van de publieke ruimte; de omgeving van de Zandstraat en van het Conservatoriumplein.

Zone 1: Omgeving Zandstraat

Aangenaam plein

De Zandstraat en een deel van de Magdalenastraat worden heraangelegd. De Zandstraat zelf krijgt een nieuwe invulling als plein. Hier komt een aangename verblijfsplek met ruimte voor terrassen en veel groen, met daartussen bankjes en fietsenstallingen. Het nieuwe plein Zandstraat krijgt een autoluw karakter, met duidelijke looplijnen en zebrapaden op de belangrijkste oversteekplaatsen. De Magdalenastraat (zone 30) begrenst dit plein. De Magdalenastraat krijgt brede voetpaden en fietspaden die aansluiten op de R36 (de Burgemeester Lambrechtlaan).

Nieuwe verkeerssituatie

In de Magdalenastraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Het plein Zandstraat wordt autoluw. Vanuit de Zandstraat kan je met de auto niet langer het Conservatoriumplein oprijden. Beide straten worden doodlopend. Door een woonerfstatuut krijgen voetgangers en fietsers op het nieuwe plein voorrang en wordt de snelheid beperkt tot 20km/u. De auto’s van bewoners kunnen steeds in en uit naar de Magdalenastraat. Enkel bussen van De Lijn kunnen via een voorbehouden busbaan doorrijden naar de haltes langs de sporen. Op het nieuwe plein is het niet toegelaten om te parkeren. Om zo weinig mogelijk verkeer op het plein te hebben wordt het laden en lossen gefaciliteerd langs de H. Consciencestraat en het Conservatoriumplein. Voor fietsers en voetgangers is de verbinding vanuit de Zandstraat naar de rotonde Panorama mogelijk via aparte fiets- en voetgangerstunnels aan beide zijden van de auto- en bustunnel.

Herinrichting Zandstraat

Zone 2: Conservatoriumplein

Stilstaan en ontspannen

Het Conservatoriumplein groeit uit tot een plek die echt uitnodigt om even stil te staan en te ontspannen. Het Conservatoriumplein (het deel boven de ondergrondse parking) omvat een zone voor voetgangers en fietsers (kant muziekcentrum) en een zone voor bussen (kant sporen). Die twee delen zijn van elkaar gescheiden door een fraaie ruime groenzone met gazon, lage beplanting en bomen. Dat maakt van het geheel een aangename wacht- en verblijfplaats.

In het verlengde van het treinperron langs spoor 1 komt een ruim busstation met 6 bushaltes en een aantal wachtplaatsen voor bussen in afwachting van hun volgende rit.

Nieuwe verkeerssituatie

De bussen bereiken het busstation via de bustunnel vanuit de Tacklaan of via de busbaan vanuit de Magdalenastraat. In deze zone is, met uitzondering van de hulpdiensten, geen ander gemotoriseerd verkeer meer toegelaten. De bussen rijden weer weg via het Casinoplein en de Koning Albertstraat.

Bushalte Conservatoriumplein

Ontwerpplan

Bekijk het ontwerpplan - PDF    Bekijk het ontwerpplan - PNG

*Open de PDF in Google Chrome of Adobe Acrobat Reader voor de beste ervaring. 

Omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

Voor de aanleg van de publieke ruimte is een omgevingsvergunning nodig. Een stap hierbij is het openbaar onderzoek, dat georganiseerd wordt van 5 december 2022 tot en met 3 januari 2023. Meer info hierover lees je op de gele affiches die uitgehangen zullen worden ter plaatse en op de website van de stad: Bekendmakingen - Consultatie Burger (consultatieomgeving.net)

Je kan de aanvraag, na afspraak, ook inkijken bij het team Bouwen, Milieu en Wonen in het stadhuis aan de Leiestraat (www.kortrijk.be/op-afspraak of via 1777).

Bezwaren of opmerkingen op de omgevingsvergunning
> Via het omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek
> Of schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.