Gewijzigde verkeers- en parkeersituatie in de Stationsomgeving.

De voorbereidende werken voor het Stationsproject Kortrijk zijn volop bezig. We geven graag een stand van zaken van de werken en de wijzigingen in de verkeers-en parkeersituatie in de stationsomgeving.

Gewijzigde verkeerssituatie op het Stationsplein en omgeving van 15 mei tot 23 juni 2017.

Op 15 mei 2017 start aannemer Stadsbader met de inrichting van de tijdelijke busterminals op het Stationsplein voor de ingang van het station en in de Doornikselaan (kant parking NMBS). Deze werken duren tot 23 juni 2017. De busterminals worden in dienst genomen in september 2017.

Tijdens de werken geldt in de omgeving volgende verkeerssituatie:

Het plan in pdf kan je binnenhalen via volgende link: Gewijzigde verkeerssituatie Stationsomgeving Kortrijk van 15 mei tot 23 juni 2017.pdf

Nieuwe parkeersituatie op het Stationsplein en omgeving vanaf 15 mei.

De inrichting van de tijdelijke busterminals heeft ook gevolgen voor de parkeersituatie in de buurt. Zo verhuizen de taxistandplaatsen naar de Shop & Go-plaatsen in de Tolstraat. De parkeerplaatsen voor autocars verhuizen naar het Conservatoriumplein. Op vraag van handelaars uit de buurt worden parkeerplaatsen omgevormd tot Shop & Go plaatsen. Deze plaatsen zijn ook nodig om reizigers te kunnen op- en afhalen.

Vanaf 15 mei geldt volgende parkeersituatie:

Het plan in pdf kan je binnenhalen via volgende link: Gewijzigde parkeersituatie Stationsomgeving Kortrijk vanaf 15 mei 2017.pdf

Hoveniersstraat wordt blauwe zone.

In de Hoveniersstraat geldt momenteel het parkeerregime KOR 1 (max. 2 uur parkeren – € 3,50). Naar aanleiding van de werken in de Minister Tacklaan en de Doorniksewijk kregen we de vraag om de parkeerduur in de omgeving van de Minister Tacklaan aan te passen. In centrum Kortrijk gelden enkel deze parkeerregimes: het kortparkeren (KOR1) en het dagparkeren (KOR2 – € 2,50). Er komt geen dagparkeren in de Hoveniersstraat omdat de parkeerdruk in deze woonbuurt zou stijgen door langparkeerders aan te trekken. Daarom werd geopteerd om in de Hoveniersstraat, net als in de achterliggende wijk, te werken met een blauwe zone. (max. 4 uur parkeren – gratis). Voor de bewoners uit de Hoveniersstraat wijzigt er niets. Hun bezoekers dienen voortaan wel een blauwe schijf te plaatsen in plaats van een ticket te nemen.
Deze aanpassingen gebeuren in de week van 8 mei.

 

 

Opgemaakt op: 08/05/2017

Reactie toevoegen