Kortrijksestraat: Spoorwegovergang afgesloten voor noodzakelijke werken van 26 februari tot 10 maart

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, vernieuwt van 26 februari tot 10 maart 2018 de sporen ter hoogte van de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat. Tijdens deze werken is de spoorwegovergang afgesloten. Deze werken kunnen omwille van veiligheidsredenen niet langer uitgesteld worden, zo meldt Infrabel.

Door de heraanleg van Heuleplaats is nu al een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Heule afgesloten. Het stadsbestuur kon er niet zomaar mee akkoord gaan dat terzelfdertijd ook deze toegangsweg naar het centrum zou afgesloten worden. Vandaar de vraag van de minder hinder coördinator om deze werken uit te stellen tot na de heraanleg van Heuleplaats. Infrabel kon jammergenoeg niet ingaan op dit voorstel. De stad dwong een aantal maatregelen af om de hinder te beperken. De spoorwegbeheerder moet immers geen toestemming vragen aan de stad om de spoorwegovergang af te sluiten.

Infrabel wil de sporen aan de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat vernieuwen. Hierdoor zal de spoorweg in de toekomst minder moeten afgesloten worden voor onderhoudswerken. Infrabel vroeg een signalisatiemachtiging aan voor de wegomlegging voor de periode van 26 februari tot 16 maart 2018.

Heidi Debels, minder hindercoördinator: “Ik ontving op 8 februari een vergunningsaanvraag en weigerde deze na ruggespraak met het schepencollege onmiddellijk. Ik stelde voor om de werken pas uit de voeren vanaf oktober 2018, na de heraanleg van Heuleplaats. Er is door de werken nu al een belangrijke toegangsweg afsloten (via Izegemsestraat/Hogedreef).”
Infrabel wenste niet in te gaan op dit voorstel. Het weigeren van de machtig houdt enkel in dat er geen wegomlegging mag worden aangeduid. De spoorwegbeheerder moet geen toestemming vragen aan de stad om de spoorwegovergang af te sluiten.

Werken duren 1 week minder dan voorzien

Na tussenkomst van de stad realiseert Infrabel deze werken in twee in plaats van drie weken. De spoorwegovergang zal dus terug opengaan op 10 maart in plaats van 16 maart zoals oorspronkelijk voorzien.

Geen autoverkeer, wel doorgang voor fietsers en voetgangers

Infrabel werkt enkel ’s nachts als er geen treinen rijden (tussen 22 en 6 uur). Overdag worden de treinen afgeleid op 1 spoor. Toch kan er omwille van de werfzone overdag geen verkeer toegestaan worden. Voor fietsers en voetgangers is dit een te grote omleiding. De stad en Infrabel bereikten een consensus waarbij fietsers en voetgangers wél doorgelaten worden overdag tussen 6 en 22 uur. Medewerkers van Infrabel zullen voetgangers en fietsers permanent begeleiden, zodat de oversteek veilig gebeurt.

Het autoverkeer wordt tijdens de werken zowel overdag als ’s nachts omgeleid via de Moorseelsestraat, Guido Gezellelaan, Oude Ieperseweg en omgekeerd.

Opgemaakt op: 13/02/2018

Reactie toevoegen