Kortrijkse slechtvalken vanaf nu live te volgen

Om de vogels beter te kunnen opvolgen, is er nu een webcam bij de nestbak geplaatst. Voor vogelliefhebbers, alsook voor de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen van Natuurpunt, is dit een uitgelezen manier om het nestgedrag van de vogels vanop de eerste rij te volgen. 

De webcamera leverde tijdens de proeffase al interessante beelden op. De slechtvalk die er op te zien is, werd op 1 mei 2015 op de Walburgakerk in Oudenaarde geringd. Ze is te herkennen door de S2-ring. We kunnen niet met zekerheid stellen dat dit dezelfde vogel als vorig jaar is. Slechtvalken slagen er meestal pas in hun derde levensjaar in om succesvol te broeden (al zijn er die het vanaf hun tweede jaar doen). Deze valk is S2 en nu dus zeker wél volwassen en in staat om te broeden.

Het ouderpaar en de jonge valken

De opkomst van de slechtvalk in Zuid-West-Vlaanderen is opmerkelijk. De laatste decennia had de slechtvalk het zwaar te verduren. Jacht, het verkleinen en verstoren van de natuurlijke habitat en een overbelasting van het leefmilieu waren de oorzaak. In de jaren ’60 was het dier bijna helemaal verdwenen door het overmatige gebruik van de insecticide DDT. Sinds het verbod op dergelijke schadelijke stoffen, de wettelijke bescherming van het dier en een verbeterd groenbeheer breidt de populatie exponentieel uit. 

Om de vogels tot broeden te stimuleren in de Sint-Maartenskerktoren, is er in 2014 op advies van specialisten in de nestbak een grondlaag leem en keitjes gelegd. Vier jaar op rij werd er elk voorjaar een koppel slechtvalken waargenomen. Dat heeft de stad geen windeieren gelegd, want in april 2017 was het eerste nest een feit.

De slechtvalk is niet de eerste de beste. Rond februari begint het ouderpaar te 'baltsen' (flirten in vogeltermen) en zoeken ze hun nestlocatie weer veelvuldiger op. Het baltsen is een merkwaardig fenomeen. Hierbij zoekt het mannetje grote hoogtes op en gaat het voor een enorme duik. Met duiksnelheden tot 300 kilometer per uur is de slechtvalk het snelste dier ter wereld. Als het vrouwtje hem imiteert, dan valt er wat te bewijzen. Het baltsgedrag gaat met veel geroep gepaard en bij instemming gaat het mannetje op zoek naar prooi om zijn aanstaande te voederen terwijl die broedt. Na dit spektakel volgt de broedtijd, die ongeveer een maand duurt.