Word partner van Sinksen 2024

Gegevens organisator
Soort organisatie
Ik heb al georganiseerd voor Sinksen

Sinksen is een stadsbreed festival met enerzijds eigen producties en anderzijds diverse samenwerkingsverbanden met (externe) partners. Hierbij worden alle activiteiten op het openbaar domein in de feestzone beschouwd als een evenement van Sinksen zelf. De bepaling van deze feestzone wordt bekendgemaakt in een algemene politieverordening.
Elke verkoop van drank en voeding op het openbaar domein is hierdoor onderhevig aan de wetgeving inzake drank- en voedselverpakkingen. Hier is verkoop in of gebruik van wegwerpbekers niet toegelaten.

Wat betekent dit concreet:

  • Feestpleinen werken met herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal, tenzij de aard van de activiteit glas toelaat. De beslissing tussen bekers en glas wordt in samenspraak met het coördinerend team en de veiligheidsdiensten gemaakt.
  • Reguliere horecazaken kunnen binnen hun vaste terrasgunning glas gebruiken, tenzij deze zich bevindt in een risicozone. Het bepalen van de risicozones wordt eerstdaags na de toewijzing van de pleinen bekend gemaakt in de algemene politieverordening. Bij het gebruik van glas dient de horecazaak erop toe te zien dat er geen glas circuleert buiten de gegunde terraszone. 
  • Voor elke buitenbar of tap op de terraszone dien je een aanvraag in. Het projectteam bekijkt deze samen met de veiligheidsdiensten en neemt een beslissing waar verkoop van dranken wordt toegelaten op het openbaar domein.
  • Indien verkoop wordt toegelaten werk je met herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal via de raamovereenkomst van de Stad Kortrijk en hanteer je het vastgelegde waarborgbedrag dat over heel Sinksen zal gelden.
  • Horecazaken mogen binnen de eigen gelegenheid afwijken van de eenmalige recipiënten en dus wegwerpbekers gebruiken. Deze wegwerpbekers dienen ten allen tijde binnen het pand te blijven. De uitbater van de horecazaak is hiervoor verantwoordelijk.
     
Gegevens activiteit
Gegevens
Op welke locatie wil je iets organiseren?
Indien deze locatie niet beschikbaar is, welke andere locaties lijken ideaal?
Welke dagen wil je iets organiseren? (niet bindend)
Wanneer gaat het event door? (niet bindend)