Thiên-An rondde succesvol het hoger onderwijs af met steun van het Fonds LISA

Renaat en Thiên-An

Wanneer je afstudeert aan het secundair onderwijs en de stap wil zetten naar het hoger onderwijs, kom je in een nieuwe wereld terecht. Sociale, familiale of financiële omstandigheden kunnen die stap bemoeilijken. Het Fonds LISA (Lions International Student Academy) steunt studenten om dat te verhelpen. Die steun kan zowel financieel, logistiek als via persoonlijke begeleiding door een peter of meter zijn.

Succesverhaal

Wat als je hogere studies wil volgen, maar te weinig middelen of niet de juiste begeleiding hebt? Het Fonds LISA van Lions Club Kortrijk Mercuri­us komt kanszoekende studenten te hulp. Eén van die jonge talenten die mocht rekenen op steun is Thiên-An. Zij behaalde in 2021 haar diploma Industrieel Ontwerp aan de UGent Campus Kortrijk (in Howest). Momenteel werkt ze als projectlei­der beurzen en events bij het bedrijf Aluvision. Ze is bovendien verloofd. “Mijn leven is bijna te mooi om waar te zijn”, vindt Thiên-An zelf.

Onbekende wereld

Thiên-An: “Voor mij had nog nie­mand van ons gezin hoger onder­wijs gevolgd. Mijn ouders hadden daarom geen goed beeld van wat dat allemaal inhoudt. Het was voor hen een onbekende wereld. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de herexamens. Nu zijn ze super­trots op mij.

In het zesde middelbaar had ik nog nooit gehoord over het Fonds LISA, tot mijn directeur me bij hem riep. Hij gaf me een introductie. Tijdens een tweede meeting ontmoette ik Renaat. Hij is peter bij het Fonds LISA en begeleidt studenten op allerlei vlakken.

Zo wist ik bijvoorbeeld wel wat ik wou studeren, maar had ik geen zicht op het inschrijvingsproces. Renaat ging mee met mij naar het studentensecretariaat. Daar was de keuze voor de opleiding Industrieel Ontwerp snel gemaakt.”

Renaat: “Het Fonds LISA werkt nauw samen met de directies van de Kortrijkse scholen en met de brugfiguren onderwijs. Die tippen ons leerlingen met veel capaciteiten, voor wie het door omstandigheden niet evident is om verder te stude­ren. Daarna voeren wij een gesprek met die leerlingen, om te peilen naar hun motivatie.”

Thiên-An

Fonds LISA

Renaat: “Lions Club Kortrijk Mercu­rius startte het Fonds LISA in 2014 met 4 à 5 studenten. Ondertussen is dat aantal serieus gegroeid en brei­den we de werking uit naar andere steden. Momenteel begeleiden we 51 studenten. We hielpen al 24 jon­geren afstuderen. Niet iedereen die we begeleiden studeert succesvol af, maar dat is toch voor ongeveer 90% wel het geval. Nochtans kam­pen sommigen met zware buiten­schoolse moeilijkheden.

De financiële en logistieke hulp zijn niet het belangrijkste aspect van onze werking, wel de persoonlijke begeleiding. Dat gebeurt via een pe­ter of meter, die zijn of haar netwerk ter beschikking stelt van de student. We zorgen zoveel mogelijk voor een link tussen de richting en de peter of meter. Thiên-An koos voor een creatieve richting en zelf ben ik zaakvoerder van drukkerij Drukta. Zo was de link snel gelegd. Een andere studente die ik begeleidde, kon ik zo aan een stageplaats helpen bij een reclamebureau.”

Financiële hulp

Renaat: “Niet alle studenten die we begeleiden, krijgen financiële hulp. Wanneer dat wel nodig is, kunnen wij hen bijstaan. Bijvoorbeeld met geld voor een kot, een studiereis, een laptop, ... We stimuleren hen wel om zelf ook een studentenjob te doen en helpen zoeken.”

Thiên-An: “Die financiële steun was voor mij niet het belangrijkste maar hielp wel om mijn laptop, fototoestel en vooral een 3D-printer te betalen. Die laatste was enorm nuttig voor mijn studies. Renaat hielp me ook om mijn weg te vinden tussen de subsidiemogelijkheden. Hij ging mee met mij naar de studentenvoorzie­ningen (Stuvo) van Howest. Bij die sociale dienst kom je alles te weten over bijvoorbeeld studietoelages.

Renaat

Begeleiding

Thiên-An: “Ook tijdens mijn stu­dies hield ik af en toe contact met Renaat. Meestal mailden we. Soms met gewoon een update over mijn resultaten, maar ik kon net zo goed mailen wanneer ik in een moeilijke periode zat. Het klikte tussen ons en dan gaat zoiets vanzelf.

Op een bepaald moment had ik een dipje. Renaat verwees mij door naar Monika, een professionele coach die werkt rond zelfvertrouwen en omgaan met stress. Ik volgde bij haar een aantal sessies. Dat hielp me enorm, zelfs nog steeds. Ik spreek mezelf soms toe: ‘ik kan dit!’. Monika’s zoon gaf me ook bijles.”

Evolutie

Ook na het behalen van hun diploma houden sommige studenten contact met hun peter of meter. Enkelen vonden nadien zelfs werk bij bedrij­ven die het Fonds LISA steunen.

Renaat: “Thiên-An is enorm geëvo­lueerd tot de dame die ze vandaag is. Toen ik haar pas ontmoette, leek ze mij heel intelligent maar verle­gen. Nu is ze een volwassen vrouw die er staat.”

Thiên-An: “Het feit dat er iemand achter jou staat, motiveert je. Je doet het niet enkel voor jezelf. Je wil jezelf bewijzen, maar zonder dat daar druk bij komt kijken.”

Fonds Lisa

Meer nieuws uit SIEN.