Onderwijs op maat voor zieke leerlingen

Medewerkers Klasziekaal

Leerlingen die wegens ziekte langdurig of regelmatig afwezig zijn op school, hebben recht op onderwijs op maat. Er bestaan verschillende mogelijkheden. Klasziekaal helpt je om jouw weg te vinden in het aanbod.

Contact behouden met school

Wanneer jouw kind ernstig ziek wordt, psychisch of fysiek, zit je als ouder met heel wat vragen. Eén van die vragen is: “wat met de school?” Het is namelijk heel belangrijk dat de school ook haar plaats behoudt in het dagelijkse leven van zieke leerlingen. Dat heeft heel wat voordelen:

 • het verkleint de kans op zittenblijven
 • het vergroot de kans op een diploma
 • het voorkomt vroegtijdige schooluitval
 • de terugkeer naar school verloopt gemakkelijker
 • de band met de school en klasgenoten blijft behouden
 • het helpt om de ziekte te vergeten
 • de leerling kan eventjes gewoon kind zijn zoals de anderen
Medewerkers Klasziekaal

Klasziekaal

Elk kind is anders. Daarom is het belangrijk om een oplossing te vinden die past bij jouw kind. Klasziekaal, het Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen in West-Vlaanderen, helpt daarbij. Zowel ouders, scholen, CLB’s, artsen, … kunnen er meer info verkrijgen over onderwijs voor zieke leerlingen.

Klasziekaal doet dit niet alleen, maar samen met een aantal partners:

 • Vzw Bednet
 • Vzw School & Ziekzijn
 • De West-Vlaamse Ziekenhuisscholen. Die verzorgen type 5 buiten­gewoon onderwijs voor kinderen die om medische redenen (tijdelijk) in een ziekenhuis of preventorium verblijven. De Kortrijkse vestigin­gen vind je in De Korbeel en De Patio
Medewerkers Klasziekaal

Oplossing op maat

SIEN. ging langs bij de partners van het Steunpunt voor meer uitleg. Siska Buysschaert is medewerker en licht toe:

“Klasziekaal is geen nieuwe organisatie die zelf lessen aanbiedt. Wij bundelen het bestaande aanbod en zijn een aanspreekpunt voor al wie op zoek is naar info over onderwijs voor zieke kinderen. Dat gaat van kleuters tot leerlingen uit het secundair onderwijs. Zowel kinderen uit het gewoon onderwijs als uit het buitengewoon onder­wijs zijn welkom.

Onze dienstverlening en die van onze partners is volledig gratis. Die partners bieden telkens heel eigen oplossin­gen aan. Bij de ene organisatie volgen de kinderen van thuis uit de normale lessen via hun pc, bij een andere komt er een leerkracht thuis langs, …”

Bednet

Een van de partners is Bednet. Melissa Claeys werkt voor Bednet en geeft wat meer uitleg:

“We zijn er voor leerlingen vanaf 5 jaar tot het einde van het secundair onderwijs. Onze vzw zorgt ervoor dat zieke kinderen de lessen van hun klas live kunnen volgen, vanop de laptop thuis of in het ziekenhuis. We bieden technische ondersteuning en zorgen bijvoorbeeld voor een camera die het kind zelf kan bedienen. Zo kan het de leerkracht volgen als die zich in de klas verplaatst. We geven ook tips aan leerkrachten hoe ze best omgaan met afstandsonderwijs. We bekijken geval per geval wat noodzakelijk is. Het voordeel van Bednet is dat zieke kinderen het contact met hun klasgenoten behouden. Zo wordt hun isolement doorbroken.”

School & ziekzijn

Chantal Cannaert van vzw School & Ziekzijn vult aan:

“Wij werken met vrijwillige leerkrachten die thuis langsgaan bij zieke kinderen. Daar geven ze 1-op-1 les. Leerlingen zijn voor ons geen nummer: we zorgen voor een traject op maat. Ieder kind is immers anders. Het welzijn van het kind staat steeds voorop: we willen hen niet overbelasten. We stemmen ook altijd grondig af met de school, het CLB, …”

Ziekenhuisscholen

De West-Vlaamse ziekenhuisscholen in De Korbeel en De Patio vormen een derde mogelijkheid. Deze centra zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische moeilijkheden. De Basisschool Aan Zee (basisonderwijs) en Zeelyceum – PAKO (secundair onderwijs) verzorgen er de lessen. Het verschil met de andere systemen is dat de kinderen in het ziekenhuis verblijven en ter plekke les volgen. Er wordt ofwel individueel, ofwel in kleine groepjes ge­werkt.

Terug naar school

Siska, Melissa en Chantal benadrukken dat de verschil­lende diensten perfect combineerbaar zijn:

“Elke organisatie houdt rekening met de noden van het kind. De ene leerling heeft de behoefte om zijn klas­genoten te zien, de andere net niet. Sommige kinderen willen niet dat anderen zien hoe ziek ze zijn. Alle partners hebben dezelfde hoofddoelstelling: de kinderen voor­bereiden om na hun ziekte terug naar school te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat ze de band met school behouden. Anders wordt die instap nadien te moeilijk.”

Medisch attest

Siska, Melissa en Chantal: “Zowel fysieke ziektes als psy­chische problemen kunnen een aanleiding zijn om ons te contacteren. Enkele voorbeelden:

 • Chronische ziekte
 • Kinderen die wachten op een opname voor anorexia
 • Tienermoeders tijdens hun moederschapsrust
 • ASS (autismespectrumstoornis), indien dit zou leiden tot angst om naar school te gaan

Het enige wat we vragen is een medisch attest van een arts.”

Praktisch

Ben jij ouder van een ziek kind? Klasziekaal helpt je op weg. Contacteer klasziekaal@west-vlaanderen.be of 050 40 70 07.

Meer info:

> www.west-vlaanderen.be/klasziekaal

> www.bednet.be

> www.s-z-westvlaanderen.be

> www.basisschoolaanzee.be

> www.zeelyceum.be

Zieke kinderen kunnen ook gebruik maken van TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis):

> www.onderwijs.vlaanderen.be/toah

Meer nieuws uit SIEN.