TAJO vermindert schooluitval zonder diploma

Gepubliceerd op Dinsdag 27 september 2022

Ongeveer 300 Kortrijkse jongeren verlaten elk jaar de schoolbanken zonder een diploma. Dat is maar liefst 14% van de leerlingen. Kwetsbare jongeren lopen extra risico. De nieuwe zaterdagschool TAJO (Talentenatelier voor jongeren) wil daar iets aan doen.

Ervaringsgerichte zaterdagschool

TAJO is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Die ontdekken er de samenleving en zichzelf via praktijkateliers en uitstappen, bijvoorbeeld naar een bedrijf of een ziekenhuis. Drie jaar geleden startte de werking in Gent. Die is ondertussen een groot succes, met daar nu 220 jongeren. Wetenschappelijk onderzoek wijst op betere schoolprestaties en een grotere schoolmotivatie. Ook kiezen meer leerlingen bewust voor de A-stroom in het secundair onderwijs.

TAJO Kortrijk

In september kreeg ook Kortrijk een TAJO-werking. Stéphanie Verhelst en Emma Derolez werken voor TAJO Kortrijk: “De praktijkateliers vinden plaats in Athena Campus Drie Hofsteden. We starten met 60 jongeren in 2 klassen. We bieden hen zicht op een hoopvolle toekomst door hen in contact te brengen met experten die vol passie hun beroep voorstellen. Daarom kiezen we niet toevallig voor de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar: op die leeftijd staan jongeren nog meer open om alle beroepen te leren kennen. Via TAJO ontdekken ze wat hen echt interesseert. Zo kunnen ze betere studiekeuzes maken wanneer ze het secundair onderwijs aanvatten.”

Talenten ontwikkelen

Stéphanie en Emma: “Heel wat jongeren beseffen zelf niet welke talenten ze hebben. Daarom werken we via talentontwikkeling aan hun positief zelfbeeld en veerkracht. We helpen hen om antwoord te krijgen op een aantal vragen. Wat interesseert hen? Waar willen ze mee verder? Zijn het eerder stille helpers of gaan ze anderen meetrekken? We voeren nadien ook gesprekken met de ouders en de scholen over welke talenten de jongeren beschikken. Dat is vaak een leuk moment wanneer de ouders zich herkennen in hetgeen wij opmerkten.

Daarnaast willen we het netwerk van de jongeren vergroten. Ze komen in contact met leerlingen van andere scholen en met echte experten die met liefde over hun vak praten.”

Praktijkateliers

Stéphanie en Emma: “We nemen de nodige tijd om de jongeren te begeleiden. We organiseren 25 zaterdagen per jaar, en dat gedurende 3 jaar. We delen de klassen telkens op in groepen van 7 à 8 personen. De praktijkateliers door professionals zijn heel gevarieerd en boeiend. We werken met experten in allerlei domeinen: bouw, kunst en cultuur, technologie, welzijn en zorg, recht, journalistiek, media, sport, voeding en horeca, …

Ook na die 3 jaar laten we de leerlingen niet los. Ze krijgen dan bijvoorbeeld de kans om de gastdocenten te volgen wanneer die hun beroep uitoefenen. Zo leren ze meer over een vak dat ze inspirerend vonden.”

TAJO zaterdagschool

Samenwerking

Stéphanie en Emma: “De opstart van TAJO Kortrijk gebeurt in samenwerking met Stad Kortrijk en de scholen. Voor de instroom van de jongeren stonden we in nauw contact met de brugfiguren onderwijs. Zij hielpen ons om kwetsbare leerlingen uit de Kortrijkse basisscholen op het spoor te komen. Die hebben immers het meest nood aan onze werking. Voor de dagelijkse werking stelt de stad ook ruimte ter beschikking in volksrestaurant VORK.”

Motivatie

Stéphanie en Emma: “We merken dat de jongeren enthousiast zijn over de ateliers. Gemiddeld is ongeveer 80% van hen aanwezig. Laat iemand het een tijdje afweten, dan gaan we na hoe dat komt. Lag het thema hen minder? Of moesten ze op een broertje of zusje passen? Dan proberen we een oplossing te zoeken.”

TAJO

TAJO betekent voor mij …

SIEN. vroeg ook aan enkele leerlingen en gastdocenten wat TAJO voor hen betekent. Enkele quotes bewijzen hun enthousiasme:

“Normaal is een zaterdag gewoon normaal maar nu is hij nooit meer normaal.” (jongere)

“Experimenteren en samen leren. (jongere)

“Tajo, today is your new tomorrow.” (jongere)

“Mijn werk als vrijwilliger bij Tajo heeft mij ontroerd. Het was een wondermooie ervaring om samen met de kinderen hun talenten te ontdekken.” (gastdocent)

“Spontaan omgaan met de jongeren leidt tot fantastische gesprekken.” (gastdocent)

“Waardevol wat TAJO doet. De ogen van de jongeren stralen als ze de complimenten ontvangen.” (gastdocent)

Meer info

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn alle plaatsen ingenomen. Je kan je wel inschrijven voor de wachtlijst. In het schooljaar 2023-2024 start het eerste jaar opnieuw. De leerlingen uit het eerste jaar stromen dan door naar het tweede jaar.

kortrijk@tajo.be

TAJO

Meer nieuws uit SIEN