’t Werkt helpt werkzoekenden met een migratieachtergrond

Gepubliceerd op Woensdag 01 juni 2022
Sandra, Nikolas, Noura en Wasim

Werk vinden is niet altijd simpel. De dienst Werk en Activering van Stad Kortrijk geeft iedereen die dat nodig heeft daarbij een duwtje in de rug. Het doet dat onder andere met projecten zoals ’t Werkt.

Oplossing op maat

Sandra en Wasim zijn beiden begeleiders bij de dienst Werk en Activering.

Sandra: “Onze dienst is er voor alle Kortrijkzanen die vragen hebben rond werk of moeite ondervinden om een gepaste job te vinden. We begeleiden die mensen samen met andere organisaties zoals VDAB op verschillende manieren, afhankelijk van persoon tot persoon. We zoeken altijd een oplossing op maat. Ons doelpubliek is heel gevarieerd en daar spelen we op in. Bijvoorbeeld mensen met kinderen kunnen we helpen om kinderopvang te vinden. Zo hebben ze meer tijd voor een job.

Eerst kijken we naar de mogelijkheden en interesses van wie onze hulp inroept. Niet iedereen is al volledig klaar voor de arbeidsmarkt. Als dat niet het geval is, kijken we wat wel mogelijk is. Denk maar aan meehelpen bij Stal 13, waar oude meubels een nieuw leven krijgen, of in de samentuin in de Venning. Er zijn ook tussenoplossingen zoals een Tijdelijke Werkervaring (TWE). Werkzoekenden met weinig ervaring krijgen zo de kans om op een werkplek extra vaardigheden aan te leren. Dat geeft hen later meer kansen op een job van langere duur.”

samentuin in de Venning

Moeilijkheden wegnemen

Sandra: “Onze werking stopt daar niet. We bieden allerlei vormingen aan. Of we pakken mobiliteitsproblemen of andere zaken aan die de zoektocht naar werk bemoeilijken. Ons project Snorko vormt daar een mooi voorbeeld van. Daarmee kunnen werkzoekenden of mensen die pas werk vonden voor een prikje bromfietsen of e-bikes huren. Zo kunnen ze zich makkelijker verplaatsen naar een bedrijf, stageplaats of opleiding.”

Mensen sterker maken

Wasim: “’t Werkt is één van de projecten van onze dienst Werk en Activering. Het richt zich op Kortrijkzanen die van buiten de Europese Unie afkomstig zijn. Daarbij stellen we weinig tot geen voorwaarden, ook niet rond taalkennis. Als de trajectbegeleider basic kan communiceren met die personen, is dit voldoende. We bieden hen een intensieve begeleiding bij hun zoektocht naar duurzaam werk of een opleiding. Door onze cliënten heel regelmatig te zien, krijgen we een beter zicht op hun mogelijkheden en interesses. We kijken naar de capaciteiten van de mensen zelf, niet naar statistieken.

De bedoeling is niet om alles in hun plaats te doen. We proberen mensen te versterken door hen vaardigheden aan te reiken zodat ze zelf hun leven in handen kunnen nemen. Sommigen zijn al wat zelfstandiger, anderen moet je net wat meer op weg zetten.”

werknemer van project 't Werkt

Noura bouwt een nieuw leven op in België

Noura is één van die nieuwkomers die al een tijdje begeleiding krijgt via ’t Werkt.

Noura: “Ik kwam 5 jaar geleden uit Syrië naar België. Eerst deed ik even vrijwilligerswerk als kok bij het OCMW en heb ik als poetsvrouw gewerkt.

Bij mijn zoektocht naar ander werk ondervond ik wat moeilijkheden. Zo kwam ik terecht bij ’t Werkt. Mijn begeleider Nikolas helpt me bij allerlei zaken. Zonder hem zou ik soms wat verloren lopen. Toen ik stopte als poetsvrouw, hielp hij mij om afspraken te maken met het RVA: waar moet ik gaan, wat moet ik doen, hoelang duurt mijn opzegtermijn, …

Ook leerde ik heel wat nuttige vaardigheden bij om een nieuwe job te vinden: hoe kan ik werk zoeken via de VDAB, een CV maken, solliciteren, … Nikolas gaf me tips voor goeie sollicitatiebrieven. Zo geraakte ik aan een tijdelijke baan als kok. Mijn contract loopt nog 3 maanden. Ik zie dit als een tussenstap naar werk dat nog beter bij mij past.

Nikolas zette me op het spoor van een opleiding die echt aansluit bij mijn interesses. Binnenkort wil ik starten met de opleiding Totaalzorg. Het CVO Miras organiseert dat traject van 1,5 jaar speciaal voor anderstaligen. Het eerste deel bestaat uit Nederlandse lessen. Daarna leer je om voor ouderen en voor kinderen te zorgen. Later zou ik graag in een kinderopvang werken.”

Meer info

Dienst Werk en Activering: werkenactivering@kortrijk.be – 056 24 46 78

Meer nieuws uit SIEN.