Psychologische hulp aan verlaagd tarief

Gepubliceerd op Maandag 28 november 2022
Vrouw met vraagtekens

De coronacrisis, met vaak zware sociale en financiële gevolgen, hakte er bij veel mensen stevig in. Voel je je slecht in je vel? Maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek bij een psycholoog. Voel of er een klik is en laat je begeleiden tegen een sterk verminderd tarief.

Psychisch welzijn voor iedereen

Er wordt op alle vlakken veel van ons verwacht. Soms kan het te veel worden. Je geest en je lichaam geraken overbelast. Je voelt je slecht in je vel. Gelukkig is er in België een goede mogelijkheid voor toegang tot professionele psychische ondersteuning aan een betaalbare prijs. De bedoeling is dat iedereen die dat nodig heeft zich aan een verlaagd tarief kan laten begeleiden door een psycholoog of orthopedagoog.

Voor wie is dit mogelijk?

De overheid voorziet psychologische hulp aan een verlaagd tarief voor een aantal categorieën personen. Dit aanbod is gericht op zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Hierbij gaat extra aandacht naar zij die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie. Ook mensen met een migratieachtergrond, jonge ouders, alleenstaanden, mensen die een dierbare hebben verloren, zorgverleners en mantelzorgers, mensen in financieel kwetsbare groepen en ouderen komen in aanmerking.

Er is geen verwijsbrief van je arts nodig. Je moet wel in orde zijn met je ziekteverzekering.

smiley

Hoeveel sessies zijn er mogelijk?

Voor het maximale aantal sessies wordt er een onderscheid gemaakt tussen de eerstelijnspsychologische zorg en de gespecialiseerde psychologische zorg:

 • Eerstelijnspsychologische zorg: het behoud of herstel van het psychisch welzijn. Voorbeelden: rouw en verlies, depressieve klachten, angstklachten, stressklachten, burn-out gevoelens, … Er zijn maximaal 8 sessies per jaar mogelijk.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg: intensievere zorg omwille van ernstigere psychologische problemen. Hiervoor zijn er maximaal 20 sessies per jaar mogelijk.

Hoeveel kost dit?

 • Voor iedereen die in aanmerking komt, is het eerste gesprek met de psycholoog of orthopedagoog gratis.
 • Daarna kost dit normaal 11 euro per individueel gesprek. Dat is slechts 4 euro wanneer je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. In sommige gevallen kan het zelfs gratis. Vraag naar deze mogelijkheid bij jouw Kortrijkse wijkteam. De contactgegevens vind je op www.kortrijk.be/contact-wijkcentra.
 • Voor een groepssessie betaal je maximaal 2,5 euro.

Welke psychologen en orthopedagogen doen mee?

 • Bekijk de websites www.elpen.be of www.psyzuid.be voor een overzicht van de mogelijkheden in jouw buurt of vraag na bij je huisarts of zorgverlener.
 • Ook bij de Kortrijkse wijkteams krijg je meer informatie over de mogelijkheden. In enkele van de wijkcentra komen de psychologen ook ter plekke. Het gaat over De Zevenkamer in Heule, Overleie, Bildings en het Sociaal Huis. Zie www.kortrijk.be/contact-wijkcentra en www.kortrijk.be/sociaal-huis-kortrijk voor de praktische gegevens.
Ann

Ann is eerstelijnspsycholoog

Maar wie zijn die hulpverleners nu? SIEN. ging langs bij Ann De Schepper. Zij is één van de eerstelijnspsychologen en heeft onder andere een spreekdag op dinsdag in het Sociaal Huis.

Voor iedereen toegankelijk

Ann: “Het doel is om mensen die voorheen geen psycholoog konden betalen, nu toch de kans te geven om op consultatie te gaan. Vroeger betaalde je ongeveer 60 à 80 euro voor een gesprek. Een groot verschil met de 11 of 4 euro die je met dit nieuwe systeem betaalt.

Ik startte als eerstelijnspsycholoog in 2020. Sinds een maand of 3 ben ik ook aanwezig in het Sociaal Huis. Zelf ben ik niet gespecialiseerd in bepaalde problematieken en ontvang ik mensen met milde of matige psychische problemen. Wanneer blijkt dat er toch intensievere zorg nodig is, kan ik doorverwijzen naar andere psychologen of organisaties zoals het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

De klachten die ik behandel, zijn heel divers. Bijvoorbeeld mensen:

 • met milde depressie
 • met angstklachten
 • die zich niet goed in hun vel voelen
 • die niet meer goed uit bed geraken omdat het moeilijk gaat op het werk
 • die zitten met vragen zoals ‘wie ben ik eigenlijk?’
 • die pas geconfronteerd werden met het overlijden van een dierbare
 • die kampen met een beginnend alcoholprobleem.”
Ann

Er vroeg bij zijn

“Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn. Voel je je niet goed in je vel? Wacht dan vooral niet te lang om naar een psycholoog te stappen. Je kan er praten met iemand die neutraal en objectief naar jouw probleem kijkt. Ik vergelijk het wel eens met een etterende wonde. Wanneer je die niet verzorgt, wordt het alleen maar erger. Helaas voelen mensen soms schaamte om de eerste stap te zetten. Een bezoek aan een psycholoog is voor sommigen nog een taboe. Zeker bij West-Vlamingen, die praten minder snel over hun problemen. Die schaamte is overbodig. Het getuigt net van sterkte wanneer iemand zich durft laten helpen.

Niet alle mensen hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen. Ze doen alles voor anderen en geraken dan in de problemen omdat ze bijvoorbeeld oververmoeid zijn. Samen met een psycholoog kan je op tijd op het spoor komen hoe je grenzen kan stellen. Je leert hoe je voor jezelf kan zorgen, rekening houdend met jouw situatie. Door op tijd voor jezelf te zorgen, kan je immers op lange termijn beter voor een ander zorgen.”

Zonder vooroordelen

“Iemands financiële toestand vormt soms een probleem op zich, waardoor de mensen bij mij komen. Soms hangt dit ook samen met andere problemen. Armoede kan bijvoorbeeld een impact hebben op hun relaties met anderen. Of die mensen ervaren dat anderen op hen neerkijken. Dan doet het deugd als een psycholoog zo onbevooroordeeld mogelijk luistert naar hen. Ze moeten hier niet aan verwachtingen voldoen. Omgekeerd merk ik wel dat mensen soms met bepaalde verwachtingen naar mij toestappen. Ze hebben af en toe een beeld van een psycholoog dat afwijkt van de realiteit.”

Ann

Alles hangt samen

“Wanneer iemand met een probleem naar mij komt, probeer ik dat in zijn geheel te bekijken. We spreken wel eens over de “6 G’s”:

 • Gewaarwordingen van het lichaam
 • Gedachten
 • Gevoelens
 • Gedrag
 • Gebeurtenissen
 • Gevolgen van het gedrag

Die 6 G’s hangen samen met elkaar. Maar wat heeft invloed op wat? Wat draagt bij tot jouw probleem? Soms kan iemand anders, zoals een psycholoog, je helpen om daar een beter zicht op te krijgen.”

Verandering

“Iemands vroegere ervaringen zorgen er af en toe voor dat mensen vastzitten en hun gedrag moeilijk kunnen veranderen. Sommige mensen willen alleen praten, anderen willen ook echt iets aan hun situatie doen. Samen met de persoon voor me zoek ik naar wat er kan veranderen. Ik ben wel geen tovenaar en kan zeker niet alles oplossen. Wie wil vooruitgaan, moet ook bereid zijn om aan zichzelf te werken. Dat vraagt een bepaalde inzet.”

Meer info:

www.elpen.be

www.psyzuid.be

(Klik bij 'Terugbetaling psychologische zorg' op 'klik hier voor de lijst met geconventioneerde psychologen en orthopedagogen)

Meer nieuws uit SIEN