Kevin heeft MS en krijgt hulp van een ergotherapeut

Gepubliceerd op Dinsdag 27 september 2022
Kevin

Kevin is een jonge Kortrijkzaan die een aantal jaren geleden de diagnose van multiple sclerose (MS) kreeg. Die aandoening kan de bewegingsvrijheid van patiënten beperken. Met de hulp van ergotherapeut Bea van de Kortrijkse wijkteams, slaagt Kevin er toch in om een aangenaam en zinvol leven te leiden.

Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken ontstekingen ontstaan. Die zorgen ervoor dat de hersenen sommige functies niet meer goed uitvoeren. Dat kan tot allerlei klachten leiden, bijvoorbeeld bij het zien, bewegen of praten. De klachten lopen fel uiteen, maar bijna alle patiënten met MS zijn vaak erg moe.

Bewegingsvrijheid

Kevin (34) woont in Bissegem en heeft al 6 jaar MS. Dat houdt hem echter niet tegen om regelmatig de baan op te gaan. Kevin: “Als gevolg van MS sukkel ik met mijn heup, schouders en rug. Daarom heb ik een elektrische scooter nodig om mij vlot te verplaatsen. Onlangs stond die in panne en duurde het enkele weken eer het ziekenfonds die kon herstellen. Er was echter geen vervangtoestel beschikbaar. Gelukkig wist ik dat de ergotherapeuten van de Kortrijkse wijkteams een uitleendienst hebben. Daar kan je allerlei (medische) hulpmiddelen eerst uittesten vooraleer die te kopen. Zo leende ik tijdelijk een scooter via ergotherapeut Bea Demarcke. Bea regelde ook allerlei praktische zaken met het ziekenfonds. Er stond blijkbaar nog een budget open voor herstellingen en na Bea’s tussenkomst werd dit geregeld.”

Kevin

Hogere uitkering

De scooter was niet het enige waarmee Bea Kevin kon bijstaan. Kevin: “Bea hielp mij ook bij het aanvragen van een hogere uitkering en de thuiszorgtoelage waar ik blijkbaar recht op had. Via haar hoorde ik bovendien dat je bij de Kortrijkse wijkteams maaltijden aan huis kan bestellen. Omdat ik recht heb op het extra-sociaal tarief, kost me dat maar € 1 voor een dagschotel. Ik maak nu na een tip van Bea ook gebruik van poetshulp aan huis.”

Levenskwaliteit verbeteren

Bea: “De ergotherapeuten van de wijkteams zoeken naar oplossingen voor problemen die mensen ervaren bij dagelijkse handelingen. We willen die handelingen behouden, verbeteren of terug mogelijk maken. Dat gebeurt op verschillende vlakken: wonen, werken en vrije tijd. Elke persoon die beperkingen of problemen ervaart bij dagelijkse activiteiten kan een ergotherapeut nodig hebben, al bestaat onze doelgroep meestal uit volwassenen en ouderen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die moeten revalideren na een ziekte, val of operatie. Wij kijken wat die mensen nodig hebben om zelfstandig thuis te blijven leven. Bijvoorbeeld door hen te adviseren over hulpmiddelen, aanpassingen aan hun woning, beweging, ergonomie, vrijetijdsinvulling, … Ouderen geven we vaak ook tips om valpartijen te voorkomen.”

Advies voor mantelzorgers

Bea: “We staan ook ten dienste van mantelzorgers, mensen die zorg opnemen voor iemand in hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld voor iemand die wegens ouderdom, een chronische ziekte of een beperking extra ondersteuning nodig heeft. Hoe kan je als mantelzorger omgaan met mensen met dementie? Wat als jouw partner een beroerte kreeg en zo een verlamming opliep? Hoe kan je je rug sparen als je je partner moet optillen? De vragen die we krijgen, zijn dus heel gevarieerd. Soms gaat het over kleine zaken, soms over langere trajecten. Iedereen kan hier terecht, met gelijk welke vraag. Kunnen we een probleem niet zelf oplossen, dan contacteren we andere organisaties.”

Kevin

Rechten verkennen

Bea: “Kevin zei daarnet al dat we hem hielpen om een uitkering aan te vragen waar hij recht op had. Dat behoort inderdaad ook tot onze functie. We helpen mensen om hun rechten te verkennen. Heb je bijvoorbeeld recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of dat voor ouderen met een zorgnood? Kom je in aanmerking voor een hogere invaliditeitsuitkering of voor de verhoogde tegemoetkoming? Krijg je de juiste voordelen bij de activiteiten van de wijkteams of via Zorg Kortrijk? Ons takenpakket is dus heel divers.”

Vrijwilligerswerk

Bea: “Je vindt mij en de andere ergotherapeuten via de 7 Kortrijkse wijkteams. Mensen komen soms rechtstreeks bij mij terecht omdat ze deelnemen aan activiteiten in Wijkcentrum Overleie of Wijkcentrum De Vlaskapelle. Maar ik ga ook vaak de baan op tijdens wijkacties. Zo leerde ik Kevin kennen.”

Kevin: “Het zegt me wel iets om zelf te helpen bij zulke wijkacties. Daarom gaf ik mij op als vrijwilliger. Ik wil gerust gerief rondbrengen met mijn scooter, wat helpen met administratie, … Ik sla graag een praatje met mensen dus de ontmoetingsmomenten in de wijkcentra zijn volledig mijn ding. Zo kan ik ook iets teruggeven aan Bea!”

Meer info

Een huisbezoek van een ergotherapeut van de wijkteams is steeds gratis. Contact: ergoaanhuis@kortrijk.be

Wijkteams Kortrijk

Meer nieuws uit SIEN