Hulp en advies aan huis of in de buurt

Gepubliceerd op Donderdag 02 maart 2023
Veerle

Het Sociaal Huis is bij heel wat Kortrijkzanen bekend als een plek waar je terecht kan met al jouw welzijnsvragen: financiële problemen, huisvesting, kinderopvang, info rond diensten zoals de zorgkas, mutualiteit, vakbond, ... Goed nieuws: voor al die vragen kan je voortaan terecht bij een wijkteam in jouw buurt!

Nieuwe dienstverlening

Heb je vragen rond:

 • je inkomen
 • betaalbare kinderopvang of onderwijs
 • je energiefactuur
 • betalingsmoeilijkheden of schulden
 • je gezondheid, zorg of voeding
 • betaalbare medische zorg bij een huisarts, een tandarts of het ziekenhuis
 • je woning
 • werk
 • andere sociale dienstverlening?
Veerle

Dan moet je vanaf nu niet meer naar het Sociaal Huis. Je kan terecht bij het wijkcentrum in jouw buurt. De maatschappelijk werkers van het OCMW luisteren en helpen je sneller, dichter bij huis en op een zeer discrete wijze. Kortom, ze zoeken samen naar een oplossing. Veerle Van Acker is één van hen. Ze legt graag uit hoe zo’n aanmelding verloopt.

In de buurt of aan huis

Veerle: “Mensen kunnen gewoon even binnenstappen in hun wijkcentrum tijdens de openingsuren. Maar nog handiger is het om op voorhand een afspraak te maken. Zo moet je niet wachten. Dat kan makkelijk via telefoon op het nummer 056 24 42 22 of via het formulier op www.kortrijk.be/hulpvraag-wijkteams. Daarna nemen ik of een van mijn collega’s zelf contact op.

Kan je niet naar het wijkcentrum komen, bijvoorbeeld omdat je slecht te been bent? Dan kunnen we ook bij jou thuis langskomen. Al is het natuurlijk altijd leuk om eens een bezoekje te brengen aan het wijkcentrum. Zo leer je er ook alle andere diensten kennen.”

Kort of lang traject

“Eerst nemen we de tijd om goed te luisteren naar jouw vraag. Daarom voorzien we een uur voor een eerste gesprek. We werken daarbij steeds discreet en vertrouwelijk. We bespreken samen jouw vraag in een bureau zonder andere mensen.

Daarna starten we de hulpverlening op. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden:

 • Een kort traject: sommige vragen kunnen snel opgelost worden. Bijvoorbeeld: hulp bij een parkeerkaart voor mensen met een handicap, bellen naar een deurwaarder, …
 • Een langdurig traject: sommige vragen zijn ingewikkelder. Dan behandelt één iemand gedurende langere tijd jouw dossier.
Veerle

Aan het begin van mijn werkdag weet ik nooit op voorhand welke vragen er zullen komen. Die zijn heel divers. Echt iedere vraag kan gesteld worden. Enkele voorbeelden:

 • Mijn vader wordt dement. Wat kunnen wij doen als familie?
 • Hoe en waar kan ik aan gratis afvalzakken geraken?
 • Waar vind ik opvang voor mijn kinderen?
 • Ik heb schulden. Welke hulp is mogelijk?

De laatste tijd zijn er heel veel vragen rond energie. Meer en meer mensen hebben moeilijkheden om hun facturen te betalen.”

Sociale voordelen

 “We beperken ons niet tot de vraag in strikte zin. We gaan alle levensdomeinen af om te kijken of mensen alles krijgen waar ze recht op hebben. Een recent voorbeeld: onlangs kwam een blinde man op gesprek. Tijdens dat gesprek bleek dat hij geen inkomen had. Hij had daar nochtans wel recht op. Na een tussenkomst is dat nu wel het geval. Ik kijk ook altijd of de mensen recht hebben op het kortingtarief van de UiTPAS. Daarmee betaal je minder voor vrijetijdsactiviteiten. Ook de verhoogde tegemoetkoming wordt bekeken. Dat is een manier om minder te betalen voor medische kosten. Maar er zijn ook andere voordelen, zoals dat je er tijdelijk mee in aanmerking komt voor het sociaal energietarief. Een ander voorbeeld is het verminderd OCMW-tarief voor kinderopvang.

Bij veel mensen zijn die sociale voordelen nog te weinig gekend. Veel meer Kortrijkzanen zouden eens langs moeten komen bij de wijkteams om zicht te krijgen op hun rechten. Het wijkteam is er voor iedereen.”

Complexer

Veerle zag haar beroep de laatste jaren veranderen: “De hulpvragen zijn complexer geworden. Daarnaast komen er meer problemen rond huisvesting voor. Wonen was vroeger betaalbaarder. Een andere evolutie is dat er meer anderstaligen langskomen. Sinds corona zijn andere diensten zoals ziekenfondsen ook moeilijker toegankelijk. Of hun dienstverlening verloopt enkel nog digitaal. Dat is niet voor iedereen evident. Daarom komen die mensen dan bij ons terecht. Wij proberen hen bij te staan door informatie te geven, zelf te helpen of door te verwijzen. We kijken altijd naar de mens achter de vraag. Had iemand een afspraak met mij maar is die persoon niet opgedaagd? Dan bel ik zelf even om te kijken wat er scheelt.”

Meer info

Wijkgericht sociaal werk

Meer nieuws uit SIEN