Het sociaal voordeel - verwarmingstoelage

Gepubliceerd op Dinsdag 27 september 2022

In Kortrijk bestaan er heel wat sociale voordelen, maar die zijn niet altijd voldoende gekend. In deze rubriek bespreken we daarom telkens een sociaal voordeel. Deze keer is dat de verwarmingstoelage.

Ik verwarm op stookolie. Maar dat is duur. Kan ik daar wat aan veranderen? 

Misschien heb je recht op een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Wat is de verwarmingstoelage?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de verwarmingsfactuur van mensen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om de factuur voor petroleum (huisbrandolie: mazout of stookolie, bulkpropaangas, tankgas). Het Fonds komt dus niet tussen voor aardgas/stadsgas, elektriciteit, propaan/butaangas in flessen, pellet, hout, steenkool …

Wie komt in aanmerking?

  • Personen of gezinnen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
  • Wie in schuldbemiddeling zit of in een collectieve schuldenregeling en de verwarmingsfactuur niet kan betalen.
  • Huishoudens met een inkomen lager of gelijk dan € 22.925. Als je kinderen hebt, mag je meer dan dat bedrag verdienen.

Wat is de maximale tussenkomst?

Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Dat is afhankelijk van de manier waarop je de brandstof koopt.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie). Het is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.

  • Leveringen tussen 1 januari en 31 maart 2023: tussen 14 cent en 36 cent per liter. Maximaal € 720.
  • Leveringen tussen 1 april en 31 december 2023: tussen 14 en 20 cent per liter. Maximaal € 400.

Voor wie kleine hoeveelheden mazout of lamppetroleum aan de pomp koopt, is er een forfaitaire tussenkomst:

  • € 456 bij een aankoop tussen 1 januari en 31 maart 2023.
  • € 210 bij een aankoop tussen 1 april en 31 december 2023.

Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe kan je dit aanvragen?

Je moet de toelage binnen de 60 dagen na de levering aanvragen. Ga daarvoor langs bij het wijkcentrum in jouw buurt. De medewerkers helpen je met de aanvraag.

Leuk om weten: je kan de verwarmingstoelage combineren met de stookoliecheque van € 300.

www.kortrijk.be/contact-wijkcentra