Effect vzw komt langs voor klusjes in de tuin

Gepubliceerd op Dinsdag 12 mei 2020
Vzw effect hanteert (extra) sociaal trief

Een tuin vraagt onderhoud. Sommigen kunnen daar hulp bij gebruiken. Zij kunnen de vzw effect inschakelen, die ook een (extra) sociaal tarief heeft. Iedereen kan overgeisn een beroep doen op effect. Maar er zijn wel beperkingen wat betreft het soort klussen.

“We vullen de gaten in de markt op”, legt coördinator Steven uit. “Gras afrijden, een kraantje vervangen, kleine elektriciteitswerken... We zijn geen concurrent van bedrijven en zelfstandigen.” 

Sociaal tarief

Effect richt zich bovendien tot mensen die het moeilijk(er) hebben. De vzw hanteert daarom verschillende tarieven. Het standaardtarief bedraagt 29,48 euro per uur, plus btw. Daarnaast is er een sociaal tarief (20 euro per uur) en een extra sociaal tarief (10 euro per uur). Die tarieven worden toegekend volgens je beschikbaar inkomen (alle info op www.kortrijk.be/socialetarieven). “Bij het sociaal en extra sociaal tarief komt geen btw”, vertelt Steven. “Als iemand het (extra) sociale tarief betaalt, past Stad Kortrijk de rest van het bedrag bij.” 

Belangrijk te weten is dat alles in de prijs is inbegrepen, behalve als effect zelf verbruiksgoederen moet aankopen. Als de klusjesdienst bijvoorbeeld zakken moet aankopen om het snoeisel van je haag weg te brengen. Het gebruik van de machines, de benzine voor de grasmachine of haagschaar, het vervoer en dergelijke is wel in de prijs inbegrepen. 

Band

Dat het sociale heel belangrijk is bij effect, zie je ook in de aanpak naar de klanten toe. “We proberen zo veel mogelijk dezelfde klussers naar dezelfde mensen terug te sturen”, besluit Steven. “Dat heeft twee voordelen: enerzijds ontstaat er zo een band tussen de klant en de klusser, anderzijds kan de klusser efficiënter werken omdat hij de situatie al kent.” 

Wie een beroep wil doen op vzw effect, belt tijdens de kantooruren naar 056 28 27 72 of mailt naar klusjesdienst@effect.be