Brugfiguren nu ook in het secundair onderwijs

Gepubliceerd op Donderdag 02 maart 2023
Brugfiguren onderwijs

Hulp voor gezinnen met kinderen

De brugfiguren onderwijs vormen de brug tussen enerzijds het gezin en het kind en anderzijds de scholen en de sociale voorzieningen en diensten. Tot voor kort vond je die brugfiguren alleen in het basisonderwijs. Door een uitgebreide sociale dienstverlening zijn er nu ook brugfiguren in het secundair onderwijs.

Ouders ondersteunen

Ann Wandels en Fem Cauwelier zijn beiden brugfiguren in het basisonderwijs in Kortrijk. Ze vertellen graag wat hun job inhoudt. Ann en Fem: “We zijn er voor alle ouders, vooral voor wie met vragen zit. We werken preventief. Je hoeft niet te wachten tot er een probleem is om ons aan te spreken. Ook voor kleine vragen ben je welkom. Je wil bijvoorbeeld:

 • info over vrijetijdsactiviteiten
 • hulp bij het invullen van een document
 • uitleg over een moeilijke brief die je niet begrijpt
 • ondersteuning bij de communicatie met de school
 • digitaal inschrijven voor het nieuwe schooljaar
 • financiële steun voor de schoolkosten
 • logopedie voor jouw kind
 • je huwelijk dat erkend is in het buitenland ook in België erkennen
 • een oplossing voor een dreigende uithuiszetting

Kortom: wij helpen antwoorden zoeken bij alle levensdomeinen. In 2022 hielpen we zo meer dan 600 gezinnen met meer dan 3 500 hulpvragen.”

Brugfiguren onderwijs

Wegwijs in het aanbod

Ann en Fem: “Iets dat momenteel fel leeft, is de overstap naar het secundair onderwijs. Je hebt er bijvoorbeeld de A- en B-stroom. Het onderscheid is niet voor iedereen duidelijk. Vooral mensen met een andere nationaliteit hebben daar vragen over. We zijn natuurlijk geen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Die zijn verantwoordelijk voor de echte uitleg over die studierichtingen. Wij kunnen wel helpen om in het grote aanbod van scholen te zoeken waar je een bepaalde richting kan volgen. Of we kijken wanneer er ergens een infodag is. We werken dus aanvullend aan het CLB.

Dat is trouwens niet de enige organisatie waarmee we samenwerken. We kunnen bijvoorbeeld voor financiële hulp doorverwijzen naar het OCMW, als de ouders dat willen. Maar we hebben ook goeie contacten bij het CAW, het ziekenfonds, de RVA, de Kortrijkse sportdienst, de opvanginitiatieven van scholen, het OverKophuis, TEJO, … We spelen in op de vraag die voor ons ligt. Wil je bijvoorbeeld pianoles volgen? Dan nemen we contact op met het Conservatorium.”

Brugfiguren onderwijs

Open houding

Ann en Fem: “Belangrijk is dat we steeds een open houding aannemen. We praten met mensen in plaats van over hen. We zeggen hen niet hoe iets moet, maar luisteren. Wat loopt goed of minder goed? Waar kan je wel wat hulp bij gebruiken? De vraag “Hoe is ‘t?” maakt al een heel verschil.

We focussen niet op drempels maar op sterktes. We benoemen de talenten van mensen en wat ze goed kunnen. We houden rekening met hun waarden. We respecteren steeds hun eigen tempo. Een voorbeeld: een kind dat vaak te laat komt op school. Wij stellen ons dan de vraag: hoe komt dat? We bekijken de volledige context. Mensen zitten ’s ochtends vaak in een drukke ‘rush’. Voor ouders is het niet eenvoudig om hun schema in 1-2-3 aan te passen.

Wanneer we bemiddelen tussen ouders en de school, verdedigen we ook de positie van de ouders. Dat zorgt er soms voor dat scholen een andere kijk krijgen op wat zij een ‘probleem’ vinden. De prioriteiten van een school zijn niet altijd dezelfde als die van ouders. Een school wil dat zijn facturen betaald worden. Maar voor ouders die het moeilijk hebben om hun huur te betalen, is die schoolfactuur minder belangrijk. Dan is het de prioriteit van het gezin die voor ons telt.”

Brugfiguren onderwijs

Vaste en mobiele brugfiguren

Hoewel Ann en Fem grotendeels hetzelfde werk verrichten, is er ook een verschil tussen beiden. Ann is een vaste brugfiguur, Fem een mobiele brugfiguur.

Ann: “Als vaste brugfiguur ben ik zelf verbonden aan één school: BS De Dobbelsteen in Heule. Ik ben er overal aanwezig waar de ouders aanwezig zijn. Aan de schoolpoort, op schoolactiviteiten, … Ouders kunnen mij daar zelf aanspreken.”

Fem: “Ik werk daarentegen voor 13 scholen. Dat maakt dat de meeste mensen bij mij terechtkomen via die scholen. Al mogen de mensen mij ook rechtstreeks contacteren.”

Ann en Fem: “Eens het eerste contact gelegd is, komen we vooral bij de mensen thuis langs.”

Brugfiguren onderwijs

Schoolteam versterken

Ann: “Als vaste brugfiguur heb ik 3 grote taken. Ten eerste bied ik individuele hulp. Wat zijn de noden van de ouders? En welke stappen moeten gevolgd worden voor een oplossing?

Ten tweede versterk ik het schoolteam. Ik help hen bijvoorbeeld bij het omgaan met kansarmoede en diversiteit. Scholen staan daar soms sneller bij stil als ik hen daarop wijs. Enkele voorbeelden:

 • een vegetarische of halal maaltijd aanbieden tijdens het schoolfeest
 • zorgen dat er ook gratis activiteiten zijn
 • eerst de ouders bevragen vooraleer een (dure) meerdaagse uitstap te organiseren

Een derde taak is netwerkvorming. Bijvoorbeeld tussen de school, organisaties en de buurt of tussen ouders en de buurt.”

Fem: “Als mobiele brugfiguur werk ik vooral rond die eerste pijler, de individuele hulp.”

Brugfiguren onderwijs

Nieuw in 2023

Ann en Fem: “Sinds begin dit jaar zijn er voor het eerst ook 5 brugfiguren in het secundair onderwijs Wij werken zelf als brugfiguren in het basisonderwijs vooral met de ouders. In het secundair onderwijs zullen onze collega’s wat meer rekening houden met de jongeren en hen een stem geven. De verhoudingen liggen dus iets anders.”

Nathalie Pinoy is één van de nieuwe brugfiguren in het secundair onderwijs. Zij werkt in de school BuSO Ter Bruyninge: “In Kortrijk zijn er maar liefst 11 000 leerlingen in het secundair onderwijs. Net zoals in het lager onderwijs groeit een deel van die leerlingen op in een kwetsbare situatie. De voorbije 2 maanden heb ik een aantal keren vastgesteld dat ouders het OCMW wel kennen, maar dat ze vaak de stap niet durven te zetten om hulp te vragen. Indien nodig ga ik daarom de eerste keer mee met het gezin. Ik merk verder dat er in het BuSO Ter Bruyninge veel vragen zijn over naschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld over g-sport voor kinderen met een handicap.”

Contact

Contact brugfiguren

Meer nieuws uit SIEN