Huren zonder problemen

Mensen met een klein inkomen hebben het vaak moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Sommige verhuurders willen aan hen geen pand verhuren. Vaak is dat uit schrik dat de huur niet betaald zou worden. Gelukkig bestaan er oplossingen, zoals het Sociaal Verhuurkantoor De Poort, Wonen Regio Kortrijk, het Marktverhuurkantoor Kortrijk of de Kortrijkse huurgarantie.

Sociaal verhuurkantoor De Poort

Het Sociaal Verhuurkantoor De Poort huurt zelf panden op de private huurmarkt. Het verhuurt die dan op zijn beurt aan personen en gezinnen die moeilijk een huis kunnen huren. Daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De Poort werkt met een wachtlijst. Jouw plaats op die lijst wordt bepaald door een puntenscore. Wie in de meest dringende situatie zit, krijgt de hoogste puntenscore. Dat zijn bijvoorbeeld daklozen, mensen die een leefloon krijgen of minder, … Zij komen het eerst in aanmerking voor een huurwoning.

Wonen Regio Kortrijk

Wonen Regio Kortrijk biedt ook heel wat sociale huurwoningen aan in Kortrijk. Behalve sociale huurwoningen zet het in op de bouw en verkoop van sociale koopwoningen. Je kan er ook terecht voor een sociale woonlening.

Marktverhuurkantoor Kortrijk

De vorige twee organisaties zijn sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze smelten in de loop van 2023 samen tot één organisatie. Ze zijn er vooral voor de mensen met de allerlaagste inkomens. Sommige mensen verdienen net iets meer en ervaren toch moeilijkheden om op de private markt een betaalbare huurwoning te vinden. Voor hen is er het Marktverhuurkantoor Kortrijk (MVK). Een ander verschil is dat het MVK gebruikmaakt van de Kortrijkse huurgarantie (zie hieronder).

Het MVK wil het aanbod aan private en betaalbare huurwoningen verbeteren en een brug slaan tussen de sociale huur en de reguliere huurmarkt. Het huurt kwalitatieve woningen van private eigenaars of investeerders, om die door te verhuren tegen een eerlijke prijs. Het werkt met een chronologische wachtlijst voor kandidaat-huurders. Die moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Door dit chronologische toewijzingssysteem krijgen huurders een eerlijke kans op een kwalitatieve en passende huurwoning met woonzekerheid en een correcte opvolging van alle huurdersverplichtingen.

Kortrijkse huurgarantie

Wanneer het MVK een huurcontract opstelt tussen de huurder en verhuurder, maakt het daarbij steeds gebruik van de Kortrijkse huurgarantie. 

Wat is de Kortrijkse huurgarantie?

Het Kortrijkse huurgarantiefonds helpt huurders met een beperkt inkomen én betekent een garantie voor verhuur­ders. Kan jij als huurder de huur die voorzien is in het con­tract niet meer betalen? Dan komt het OCMW tussen. Die huurgarantie kan bijvoorbeeld van pas komen als je plots tijdelijk zonder inkomen zou vallen.

Voor wie is de Kortrijkse huurgarantie er?

Het fonds is er speciaal voor private (ver)huurders en voor nieuwe huurcontracten.

Hoe werkt dit?

Er wordt een bijkomende overeenkomst aan jouw huur­contract toegevoegd. Het OCMW stelt zich borg voor de betaling van maximum 6 maanden huur.

Moet je nadien het OCMW terugbetalen?

Ja, als huurder zal je later het bedrag van de tussenkomst moeten terugbetalen aan het OCMW. Dat kan eventueel volgens een samen afgesproken afbetalingsplan.

Bij wie kan ik de Kortrijkse huurgarantie aanvragen?

Zowel jij als de verhuurder kunnen de huurgarantie aan­vragen bij het MVK. Je vindt hun contactgegevens onderaan dit artikel.

Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Ja, zowel de huurder als de verhuurder moeten aan be­paalde voorwaarden voldoen. Je vindt alle voorwaarden op www.kortrijk.be/huurgarantie. De belangrijkste voor jou als huurder zijn:

  • De woning is afgestemd op jouw gezinssituatie.
  • Normaal betaal je stipt jouw huur.
  • Je gaat ermee akkoord dat huisbezoeken mogelijk zijn, om na te gaan of jouw woning correct bewoond wordt. Dat kan eventueel leiden tot begeleiding door het OCMW.
  • Je neemt meteen zelf contact op met het MVK als je problemen hebt om de huur te betalen tegen de afge­sproken datum.
  • Je stemt ermee in dat je de tussenkomst van de Kortrijkse huurgarantie nadien terugbetaalt aan het OCMW, eventueel via een afbetalingsplan.

Heb jij een geschikte huurwoning op het oog? Misschien weet ook de verhuurder nog niet dat de Kortrijkse huur­garantie bestaat en kan jij hem zo wel overtuigen om zijn woning aan jou te verhuren!

Meer info

Marktverhuurkantoor Kortrijk: 056 27 84 11 - marktverhuurkantoor@kortrijk.be

Marktverhuurkantoor Kortrijk

Meer nieuws uit SIEN