Buddy's helpen kwetsbare leerlingen aan meer zelfvertrouwen

Buddy Isaura

Voldoende zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om het goed te doen op school. Voor kwetsbare kinderen is dat soms een probleem. Begeleiding door een buddy kan in zo’n geval helpen.

Wat zijn buddy’s?

Stad Kortrijk startte onlangs een bud­dyproject. Studenten en vrijwilligers zetten zich in als buddy van kwets­bare leerlingen uit de basisschool en het secundair onderwijs. Ze begelei­den hen bijvoorbeeld bij hun huis­werk of spelen samen spelletjes. De buddy gedraagt zich zoals een coach die de kinderen een duwtje in de rug geeft. Het doel is om daardoor hun welzijn, zelfvertrouwen en motivatie te verhogen. Zo krijgen de jongeren meer kansen in de maatschappij. Mo­menteel werken er 9 Kortrijkse scholen mee aan het project.

Buddy Isaura

Isaura is buddy

Isaura Bouckaert (21) is buddy van een vijftal kinderen: “Ik studeer logo­pedie aan de Universiteit Gent. Om punten te halen voor mijn opleiding, had ik de mogelijkheid om een tijdje als vrijwilliger te werken. Ik kon kie­zen tussen verschillende mogelijk­heden maar het buddyproject sprak mij meteen aan.

Ik startte begin dit jaar in twee scholen. In de basisschool O.L.V. van Vlaanderen help ik de kinderen vooral met hun huiswerk. We oefe­nen ook de leerstof in voor toetsen. Als ik zelf ondersteuning wens, kan ik steeds terecht bij de zorgleer­kracht van de school. Van haar kreeg ik ook een leerboek waarin duidelijk staat hoe de onderwijzers de leer­stof uitleggen. In vbs De Watermo­len in Heule ligt de nadruk meer op taalstimulering via taalspelletjes.”

Meer dan school alleen

“Als buddy probeer ik om de grens tussen een leerkracht en een vriend te verkleinen. Buddy zijn is immers veel meer dan huiswerkbegeleiding geven. Als het huiswerk eens niet af is, is dat geen ramp. Niet alles moet slagen. Het welzijn van de kinderen staat steeds voorop. Daarom probeer ik een vertrouwenspersoon, een maatje te zijn voor hen. Ik vraag bijvoorbeeld hoe ze het gesteld hebben met het voetballen. Ze kunnen bij mij terecht voor allerlei vragen of als ze met iets zitten. Dat kunnen net zo goed proble­men thuis zijn. Ook als ze een slechte dag hebben, zijn ze welkom. Een losse babbel of wat extra aandacht kunnen dan deugd doen. Ondertussen hebben we al een goeie band ontwikkeld.”

Zelf veel bijgeleerd

“Buddy zijn is ook verrijkend voor mezelf. Mijn engagement bezorgt me veel voldoening. Je wordt er als persoon sterker van. Als toekomstig logopedist leer ik hier heel wat bij in de praktijk. Bijvoorbeeld hoe ik dingen duidelijk kan uitleggen aan een kind. Een verschil met een logopedist is dat die vooral pro­blemen moet verhelpen. Als buddy zie je ook veel positieve dingen. Ik probeer steeds te focussen op wat de kinderen wel kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen.”

Tevreden leerlingen

Hicham is één van de kinderen die Isaura begeleidt. Hij is in elk geval enthousiast: “Isaura is heel lief en legt steeds goed uit wat ik niet snap. Vooral met rekenen heb ik het moei­lijk. Mijn ouders begrijpen dat zelf niet en kunnen daarom niet helpen.”

Meer info over het buddyproject

Meer nieuws uit SIEN.