Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning

Structuurplan

De ruimtelijke structuurplannen bepalen de toekomstige ontwikkeling van de stad. Het zijn beleidsplannen waarin het evenwicht tussen ruimte voor woningen, open ruimte, ruimte voor ondernemers, recreatie, mobiliteit etc. is verankerd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is daarmee het belangrijkste beleidskader voor de stadsontwikkeling.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Om de structuurplannen om te zetten naar concrete maatregelen op het terrein, worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Die plannen leggen onder andere de bestemming van gronden vast en bevatten ook bepalingen over de inrichting van het gebied in kwestie. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen mee het kader voor het beoordelen van vergunningsaanvragen en voor het begeleiden van grote stadsprojecten.

Stadsprojecten

De stad verandert voortdurend. Op elk moment zijn er tal van projecten in voorbereiding en in opbouw die het ruimtelijk functioneren veranderen en bepalen. Ook die projecten geven uitvoering aan de structuurplannen en zijn soms gekoppeld aan ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Stedelijke stedenbouwkundige verordening

De algemene stedelijke stedenbouwkundige verordening is herwerkt. Deze vervangt alle geldende verordeningen. Op 16 april 2013 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 24 april 2014. Een bundel en toelichting zijn beschikbaar als je de link hierboven volgt bij de ondertitel stedenbouwkundige verordeningen. 

Plannenregister

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor de stedenbouwkundige info.

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.