Begin 2019 bevroeg de stad alle inwoners over het al dan niet invoeren van een GAS-boete voor peuken op de grond. Via ‘De Grote Bevraging’ stemde bijna 73 procent voor. Dat toont aan dat het overgrote deel van de inwoners een nette stad belangrijk vindt. De stad pakt daarom in samenwerking met Mooimakers uit met een grootse campagne rond de verschillende aspecten: zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep, huisvuilophaling, kauwgom en peuken op de grond. In een eerste fase vestigt de stad de aandacht op de peukenkwestie. De campagne brengt Kortrijk opnieuw een stap dichter om de Beste Stad van Vlaanderen te worden (een stad die de netste van Vlaanderen is).

Proper & Ko

De campagne Proper & Ko draait erom dat we respect opbrengen voor onze leefomgeving en samen met alle Kortrijkzanen
werken aan een nog nettere en aangenamere stad om te wonen en te leven. Daarom ontwikkelde de stad een campagne met herkenbare figuren uit het dagelijkse leven.
Zij staan symbool voor de acties die we op het getouw zetten:

  1. peuken
  2. kauwgom
  3. hondenpoep
  4. sensibiliseren over correct sorteren
  5. respect voor huisvuilophalers en aanpak van zwerfvuil en sluikstort

Er is meer..

Het probleem van de peuken is niet het enige waar we komende jaren oplossingen voor willen vinden.

Respect en communicatie
We vragen meer respect voor onze huisvuilophalers die zich dagelijks inzetten voor een nette en propere stad. Dit kan door de afvalzak tijdig buiten te plaatsen, niet te zwaar te laden, correct te sorteren en geen afval te storten. In samenwerking met IMOG gebruiken we nu al camera’s die sluikstorters betrappen. Vanaf het najaar 2019 krijgen we 1 camera permanent ter beschikking. Uiteraard plaatsen we die op plekken in onze stad waar we problemen merken met zwerfvuil en sluikstort. De vuilniswagens en alle machines krijgen een sticker van de campagne. Ook de afvalbakken die gebruikt worden op evenementen krijgen stickers met het campagnebeeld.

Veegplan
We rollen een veegplan uit. De stadsdiensten krijgen vaak de opmerking dat de straatgoten en trottoirs er vies en vuil bijliggen en het onkruid er welig tiert. Vooral de invalswegen en zijstraten zijn probleemzones. Als er wagens geparkeerd zijn kunnen onze straatveegmachines de goten niet reinigen. Daarom zullen we in samenwerking met de bewoners de straat tijdelijk vrij maken zodat een grondige reinigingsbeurt en verwijderen van het onkruid mogelijk is.

Slimme vuilnisbakken
Momenteel staan er in de stad 3 slimme vuilnisbakken. We breiden de capaciteit uit met 5 extra vuilnisbakken die grote hoeveelheden afval kunnen slikken. Die plaatsen we op trekpleisters, zoals Buda Beach, verlaagde Leieboorden, Kortrijk Weide, …

Hondenpoep
Hondenpoep blijft een grote ergernis bij voetgangers. Hondenbaasjes worden verondersteld om zelf steeds hondenpoepzakjes bij te hebben en te gebruiken. Gemeenschapswachten trekken daarom opnieuw op pad om hen te wijzen op correct gebruik ervan en delen de zakjes bv. ook uit op hun ronde.

Kauwgom
Kauwgom blijft een vervelend probleem op openbare plaatsen. Er is geen straat of plein waar kauwgom niet het beeld van een nette locatie verstoort. Kauwgom laat zich bijzonder moeilijk verwijderen. De stad investeert in een speciale machine met heet water, maar het blijft uiteraard beter om kauwgom meteen in de vuilnisbak te gooien.