Projectleider beheer gebouwen en technische installaties (B1-B3)

De directie Bedrijfsvoering van stad Kortrijk is op zoek naar een nieuwe collega voor het ontwerp, de realisatie, de exploitatie en het beheer van de technische installaties van alle stadsgebouwen.

De job

Je bent actief binnen de cluster bedrijfsvoering die instaat voor de integrale facilitaire ondersteuning van de verschillende stadsdiensten. Je bent verantwoordelijk voor de technische installaties van de stadsgebouwen: van ontwerp tot realisatie, van budgettering tot exploitatie en beheer. Vanuit je expertise ondersteun je de beleidslijnen en signaleer je de nodige aanpassingen ( in functie van wetgeving, normering, …) die je zelf projectmatig aanstuurt en opvolgt.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je hebt een belangrijke bijdrage in het ondersteunen, uitwerken en bewaken van de beleidslijnen op vlak van technische installaties, duurzaamheid en energiehuishouding in de stadsgebouwen. Je legt de link tussen het ontwerp, de realisatie, de economische exploitatie en het beheer van technische installaties in gebouwen van stad Kortrijk. Je bent aan zet in al deze fases en doet beroep op externe partners (bijv. studiebureau) waar dat nodig is.

 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en/of begeleiding van het ontwerp en uitvoering van de onderhoudsinvesteringen aan de technische installaties (HVAC, liften, elektriciteit laag- en hoogspanning, zwakstroominstallaties, gebouwenbeheerssysteem en waterbehandeling).

 • Vanuit je expertise en ervaring stel je prioriteiten voor binnen het algemeen planmatig onderhoud van de technische installaties. Je bent op de hoogte van tendensen en evoluties en neemt die mee als belangrijke doelstelling, telkens vanuit een pragmatische aanpak.

 • Je zet de toegewezen budgetten optimaal in voor het realiseren van de doelstellingen binnen het facilitair beheer.

 • Je signaleert en realiseert noodzakelijke aanpassingen aan o.a. stadsgebouwen als gevolg van wijzigingen in wetgevingen, veranderende normeringen of beleidskeuzes.

 

Kenniscompetenties
 • Je hebt een algemene basis kennis van installatietechniek, mechanica, elektriciteit, electronica en automatisering.

 • Basiskennis of ervaring met de context van een lokale overheid.

 

Generieke competenties

1. Klantgerichtheid – niveau 2

Reactieve klantgerichtheid

Proactieve klantgerichtheid

2. Samenwerken – niveau 2

Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid

Samenwerken bevorderen

3. Integriteit – niveau 1

Regels respecteren

4. Kostenbewustzijn – niveau 2

Kostenbewust handelen

Kostenbewust handelen faciliteren

5. Veranderingsgericht – niveau 3

Open staan voor verandering

De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen

Verandering stimuleren

 

Functiegebonden competenties

1. Adviesverlening – niveau 2

Vaktechnisch adviseren

Strategisch adviseren

2. Initiatief en proactiviteit – niveau 2

Initiatief nemen

Proactief handelen

3. Organisatorische vaardigheid – niveau 2

Plannen en organiseren

Beheren van projecten en processen

4. Analyseren – niveau 2

Informatie kritisch beoordelen

Informatie analyseren

5. Kwaliteitsgerichtheid – niveau 2

De eigen kwaliteit bewaken

De kwaliteit van de processen bewaken

6. Ontwikkelingsgerichtheid – niveau 2

Leerbereidheid tonen

Persoonlijke groei plannen

 

Het aanbod

Een goede werkrelatie komt niet vanzelf. Werkgever en werknemer investeren hier allebei in. Voor wat hoort wat: een flexibel uurrooster, een mooi verlofpakket, en …

 • een contract van 2 jaar op niveau B1-B3 (contractueel), met optie op vast contract
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,22 euro/km
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. Dit betekent concreet dat starterslonen variëren tussen volgende bedragen: bruto maandloon voor starter zonder enige relevante werkervaring 2.414,41 euro (zonder vakantiegeld en eindejaarstoelage, zonder inhouding maaltijdcheques); bruto maandloon voor starter met 18 jaar relevante beroepservaring in de privé-sector 2.9743,59 euro (zonder vakantiegeld en eindejaarstoelage, zonder inhouding maaltijdcheques).
 • een loopbaan waar ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen de norm zijn

 

De toelatingsvoorwaarden

De kandidaat beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een relevante opleiding. Andere bachelors komen echter ook in aanmerking.

De selectieprocedure

 • Aftoetsen van de vereiste diplomavoorwaarden:

        - de kandidaat bezorgt een kopie van het bachelordiploma via het inschrijvingsformulier of via mail aan vacatures@kortrijk.be vóór 29 maart 2017.

 • Een persoonlijkheidsvragenlijst
 • Een schriftelijke case.  Bij een groot aantal kandidaten kan de case eliminerend toegepast worden.
 • Een gestructureerd gedragsgericht interview.

 

Solliciteren

Inschrijven kan enkel digitaal via de website tot uiterlijk 28 maart 2017.

Merk op: Gelieve niet via e-mail in te schrijven.

Meer info

Nog vragen? Contacteer ons op 056 27 85 00 - 0473 86 28 34 of  vacatures@kortrijk.be.