Zomerschool

Omschrijving

Twee maanden zomervakantie zorgt ervoor dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken soms opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar.
Daarom organiseert de stad de laatste twee weken van de zomervakantie 'de zomerschool' voor kinderen die de overstap naar het lager onderwijs maken of in het lager onderwijs les volgen en voor leerlingen uit de OKAN-klassen.

Het Nederlands wordt er geoefend door middel van taalstimulerende creatieve activiteiten. De taalstimulerende actitiveiten worden voor het basisonderwijs uitgewerkt door studenten lerarenopleiding, voor OKAN wordt dit uitgewerkt door de Kortrijkse OKAN-scholen.
In de namidddag maken de kinderen en jongeren kennis met het Kortrijkse aanbod voor vrije tijd.

Voorwaarden

  • de kinderen zijn ingeschreven in een Kortrijkse school voor het huidig of het volgend schooljaar
  • de zomerschool is prioritair gericht op anderstalige nieuwkomers van 6-12 jaar en anderstalige nieuwkomers uit de OKAN-klassen
  • de leerlingen hebben maximum 2 schooljaren doorgebracht in een Nederlandstalige school

Inschrijven

Wie?

Ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven via de leerkracht van de school of dienst welzijn van de stad Kortrijk.

Wanneer?

Vanaf begin juni kan er worden ingeschreven, in principe tot de dag dat de zomerschool van start gaat.

Hoe?

  • inschrijving via het inschrijvingsformulier bij de leerkracht van het kind
  • in sommige scholen wordt een inschrijvingsmoment gehouden