Zomerschool

Omschrijving

Twee maanden zomervakantie, het zorgt ervoor dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken soms opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar.
Daarom organiseert de stad de laatste twee weken van de zomervakantie 'de zomerschool'. Die is bedoeld voor kinderen die de overstap naar het lager onderwijs maken of in het lager onderwijs les volgen, net als voor leerlingen uit de OKAN-klassen.

De leerlingen oefenen  het Nederlands via taalstimulerende creatieve activiteiten. De taalstimulerende actitiveiten worden voor het basisonderwijs uitgewerkt door studenten lerarenopleiding. Voor kinderen uit de OKAN-klas wordt dit uitgewerkt door de Kortrijkse OKAN-scholen.
In de namidddag maken de kinderen en jongeren kennis met het Kortrijkse aanbod voor vrije tijd.

Voorwaarden

  • de kinderen zijn ingeschreven in een Kortrijkse school voor het huidige of het volgende schooljaar
  • de zomerschool is prioritair gericht op anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar en anderstalige nieuwkomers uit de OKAN-klassen
  • de leerlingen hebben maximum 2 schooljaren in een Nederlandstalige school achter de rug

Inschrijven

wie?

Ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven via de leerkracht van de school of de dienst welzijn van de stad.

wanneer?

Vanaf begin juni kan er worden ingeschreven, in principe tot de dag dat de zomerschool van start gaat.

hoe?

  • inschrijving via het inschrijvingsformulier bij de leerkracht van het kind
  • sommige scholen organiseren een inschrijvingsmoment