Vergunning - vellen van bomen

Omschrijving

Het vellen van hoogstammige bomen is in de meeste gevallen vergunningsplichtig. Ontbossen is steeds vergunningsplichtig en daarbij is een boscompensatie vereist.

Voorwaarden

Voor het vellen van bomen is ook de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing:
gemeenteraadsbeslissing 5 april 1974: 19740425_verordening_kappen_bomen

gemeenteraadsbeslissing 9 september 1977: 19770909_verordening_kappen_bomen

Je hebt een vergunning nodig voor het vellen van een boom als :

• de boom, gemeten op 1m boven de grond, een stamomtrek heeft van min. 30 cm of
• de boom een hoogte heeft van min. 7m hoogte.

Aanvragen

Aanvragen via omgevingsloket Vlaanderen

  • U klikt rechts op de pagina in het oranje vakje “Ga naar het omgevingsloket”
  • Meld u aan met uw e-id
  • Klik op “ snelinvoer”
  • Scrol naar beneden tot u bij “Landschapsbeheer” komt en klik op “Boom en/of reliëfwijziging”
  • Vul alle nodige gegevens is, onderteken uw aanvraag digitaal en dien in

Wat toevoegen? 

  • plan met aanduiding van de te vellen bomen
  • 3 duidelijke kleurenfoto's
  • motivatienota met vermelding van de stamomtrek,soort boom, geschatte hoogte, reden van vellen en omschrijving van de eventuele heraanplanting.

Formulier voor het ontbossen  

Procedure

U zal alle correspondentie per mail via het omgevingsloket ontvangen.

Nadat u uw vergunningsaanvraag ingediend heeft, krijgt de stad 30 dagen om te bekijken of het dossier volledig is. Indien nog stukken zouden ontbreken, worden deze opgevraagd.
Daarna worden de nodige adviezen opgevraagd en neemt het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 60 dagen een beslissing.

Wanneer de vergunning verleend wordt zal u bovendien een gele affiche per post toegestuurd krijgen. Deze moet u 30 dagen op een zichtbare plaats uithangen, vooraleer de boom effectief geveld kan worden.

Architect of niet?

Voor het vellen van bomen is geen architect vereist.

Kosten

Voor de aanvraag betaal je volgende kostprijs.