Stedenbouwkundige vergunning of melding

 

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen (wijzigen aantal woongelegenheden, inrichten van een zorgwoning, uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,...). In sommige gevallen is er een vrijstelling van melding en vergunning.
Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt of melding indient en over wanneer je een architect nodig hebt vind je via ons overzicht van meldingen of vergunningen.

Daarenboven moeten bepaalde projecten onderworpen worden aan een project-m.e.r.-screening, dit is een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Meer informatie, voorbeelden en formulieren vind je hier.

De vergunning of melding aanvragen gebeurt bij het stadsbestuur. Je kan je aanvraag aan de balie 'Bouwen Milieu Wonen' van het stadhuis afgeven of aangetekend per post opsturen. Voor elk type van aanvraag bestaan andere formulieren en een andere kostprijs

Verantwoordelijke dienst

Leiestraat 21
8500
Kortrijk
056 27 84 00
Nu gesloten
09:00 - 12:30 Enkel op afspraak
Alles weergeven