Meldpunt 1777

Omschrijving

Het meldpunt is het aanspreekpunt bij uitstek, je kan bij het algemene meldpunt terecht voor alle mogelijke meldingen, suggesties, vragen en klachten die te maken hebben met de werking van de stadsdiensten of waarvoor de stadsdiensten kunnen tussenkomen.

De melding kan gaan over:

 • de kwaliteit, bereikbaarheid of service van de stadsdiensten
 • kapotte tegels of putten in de weg
 • verstopt rioolputje
 • beschadigd straatmeubilair
 • sluikstort en zwerfvuil op straat of in het park
 • ophaling afval of groen
 • ongedierte
 • lawaai- of geurhinder
 • ....

Aangifte van een melding

Wie?

Iedereen kan een melding doen.

Wanneer?

 • tefefonisch: elke werkdag van 9u tot 17u 
 • zelf komen: tijdens de openingsuren aan de onthaalbalie in het stadhuis
 • digitaal: 24 u/24u

Hoe?

Behandeling van een melding

Het meldpunt centraliseert de meldingen,geeft waar mogelijk onmiddellijk een antwoord of opent een onderzoek en contacteert de betrokken teams die instaan voor een oplossing van de klacht of de melding. Een aantal werkploegen verhelpen zo snel mogelijk de gesignaleerde problemen.

De meldingen worden steeds zo spoedig mogelijk behandeld. De behandelingstermijn is natuurlijk afhankelijk van het soort melding. Soms kan dit onmiddellijk maar in andere gevallen is een grondig onderzoek nodig of kaderen de gevraagde werken in grotere projecten.

Je wordt op de hoogte gebracht van de afhandeling van je melding.

Ombudsman

Kortrijk werkt samen nauw met de Vlaamse Ombudsdienst. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je melding en/of het antwoord dat je kreeg, kan je steeds gratis beroep doen op de bemiddeling van de ombudsman. Je kan de ombudsman bereiken op ombudsman@kortrijk.be  of via het gratis nummer 1777. 

Kosten?

Een melding is gratis