Kortrijk spreekt - spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad

Omschrijving

De inwoners krijgen voortaan een half uur spreektijd voorafgaand aan de gemeenteraad (vanaf 18.30 uur). 

Voorwaarden

  • de eerste drie vragen (chronologische volgorde) komen in aanmerking. Indien er meer dan drie vragen zijn, dan worden de vierde en volgende vragen met akkoord van de vraagsteller ofwel verschoven naar de volgende spreekrechtronde ofwel schriftelijk beantwoord
  • De ontvankelijkheid van de vragen wordt beoordeeld door de voorzitter van de gemeenteraad.
    Bij vragen die niet ontvankelijk verklaard werden of die doorgeschoven worden naar een volgende zitting of schriftelijk beantwoord werden, worden de fractieleiders daarvan op de hoogte gesteld (inclusief de reden van onontvankelijkheid) uiterlijk op vrijdag voor de spreekrechtronde

Aanvragen

Wie?

Enkel inwoners van Kortrijk hebben de mogelijkheid om van dit spreekrecht gebruik te maken, met uitzondering van de gemeenteraadsleden.

Wanneer?

Je dient de vraag minstens 5 dagen op voorhand in.
Wanneer de gemeenteraad, en dus de voorafgaande spreekronde plaatsvindt op maandag, mogen de vragen ingediend worden tot woensdag 24 uur.

Hoe?

Je dient je vraag in via volgend formulier: online versie - printversie.
Je kan je aanvraag ook per post of per mail bezorgen aan het stadsbestuur.

Verder verloop

Je ontvangt een ontvangstmelding en er wordt bevestiging van je gevraagd dat je aanwezig zal zijn tijdens de spreekrechtronde. De datum, het tijdstip en de locatie van de spreekrechtronde wordt je meegedeeld.

Het overzicht met de vragen wordt, mits akkoord van de vraagsteller, voorafgaand aan de spreekrechtronde op de website van de stad Kortrijk geplaatst.

Reglement

Reglement spreekrechtronde

Publicatie vragen en antwoorden

Na de spreekrechtronde worden de vragen  met de antwoorden hieronder gepubliceerd:

Zitting van 8 oktober 2018

Zitting van 12 maart 2018

Zitting van 13 februari 2017

Zitting van 5 december 2016

Zitting van 13 juni 2016

Zitting 7 december 2015

Zitting 12 oktober 2015

Zitting 14 september 2015

Zitting 11 mei 2015

Zitting 9 maart 2015

Zitting 12 januari 2015

Zitting 13 oktober 2014

Zitting 8 september 2014

Zitting 7 juli 2014

Zitting 10 juni 2014

Zitting 7 april 2014

Zitting 10 maart 2014 in Heule