Kinderpasje aanvragen of vernieuwen (andere nationaliteiten)

Maak een afspraak

Wat?

Een EU of niet-EU burger die jonger is dan 12 jaar kan een kinderpasje aanvragen. Dat is een verblijfsdocument dat geldig is voor twee jaar. In sommige gevallen wordt het kinderpasje beperkt in tijd. De verlenging ervan kan afhankelijk zijn van specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Voor wie?

EU of niet-EU burgers jonger dan 12 jaar.

Eén van de ouders (in geval van pleegouder of voogd: vonnis of bewijs van ouderlijke macht of pleegzorg meebrengen) komt samen met het kind naar de balie.

Waar?

Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Paspoort
  • Vorig kinderpasje (indien van toepassing)
  • 1 pasfoto

Wanneer de verlenging van het kinderpasje onderworpen is aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld bij gezinshereniging art. 10) komen daar nog documenten bij: bewijs van inkomsten van de referentiepersoon, bewijs mutualiteit, bewijs huisvesting… Voor meer informatie, zie uw instructies van vorig jaar of contacteer het team burgerzaken - balie Andere Nationaliteiten.

Extra informatie

Klik HIER voor het volledige overzicht van het team Andere nationaliteiten.