Kidssport

Omschrijving

Cursussen voor kids en jongeren van 1 tot 16 jaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Kidssport en Jongerensport. In de Kidssport laten we kinderen proeven van verschillende sporten en bewegingsvormen. Bij jongerensport bieden we kinderen en jongeren de mogelijkheid om recreatief te sporten en verwijzen we kinderen met sporttalent door naar specifieke sportclubs.

Sporten in het zwembad omvat een aantal zwemreeksen (waterwennen en leren zwemmen) waarbij gestreefd wordt naar een brevet van 25 meter. Daarnaast bieden we ook zwemvervolmaking aan. Daarna kunnen de kinderen aansluiten bij de zwemclub of blijven recreatief zwemmen.

Sporten in de sporthal focust zich op het ontdekken van sporten die de kinderen graag doen. Daarna kunnen ze aansluiten bij een club of recreatief blijven sporten.
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de activiteit (medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid).

Een overzicht van de activiteiten vind je  hier:

kidsfolder

webshop.

Voorwaarden

Voor elke reeks moet er vooraf ingeschreven worden. 

Inschrijven

Wie?

Iedereen die voldoet aan de vooropgestelde minimumleeftijd kan inschrijven voor een sportcursus.

Hoe?

Inschrijven kan via onze webshop, ter plaatse bij de Sportdienst en telefonisch op het nummer 056 27 80 00.
Bij de inschrijvingen worden cursisten uit maximum 3 verschillende gezinnen aanvaard. Om organisatorische redenen kan je niet per e-mail. Alle inschrijvingen worden chronologisch genoteerd.

Bevestiging 

Na de inschrijving ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail. Gelieve binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de brief het bedrag over te schrijven. Uitstel van betaling geeft aanleiding tot administratieve kosten.

Mensen met een beperkt inkomen (leefloon of inkomen kleiner dan of gelijk aan leefloon) kunnen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen (80% terugbetaling van de totale kostprijs voor alle sportactiviteiten met een maximum van €120 per gezinslid).

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, spring dan even binnen in het Sociaal Huis (Budastraat 27 te Kortrijk) of neem contact op met onze buurtsportcoördinator via het nummer 0491 86 66 12.

Ben jij of is de persoon die je wenst in te schrijven nog niet gekend bij de sportdienst of zijn er coördinaten gewijzigd, contacteer de sportdienst dan vóór de inschrijvingsdatum!

Kosten

De prijs per cursus is afhankelijk van de keuze.

Kosteloos annuleren kan op de dag van de inschrijving en de drie volgende werkdagen. Bij annulering tot 14 dagen voor de start van de activiteit wordt het bedrag, verminderd met de annuleringskosten van €5 per deelnemer, teruggestort. Bij annulering binnen de 14 dagen voor de start van of tijdens de activiteit is geen terugbetaling meer mogelijk.

In geval van ziekte verwittig je de dag zelf de administratie van de Sportdienst op het nummer 056 27 80 00 en bezorg je het doktersbriefje in de loop van de week. Terugbetaling pro rata kan indien de deelnemer meer dan de helft van de cursus ziek blijft (wel verminderd met € 5 annuleringskosten). Het inschrijvingsgeld kan evenwel via een waardebon naar een volgende activiteit overgeboekt worden zonder annuleringskosten.