Inschrijven voor het Conservatorium

Hoe en wanneer inschrijven?

 • Online inschrijven
 • Heb je vroeger reeds een account aangemaakt dan kan je deze opnieuw gebruiken. (Paswoord vergeten? vraag dit opnieuw op via de link op de site.)
 • Nog geen account? Maak een account aan via de hierboven vermelde website.
  Maak één account (emailadres en paswoord) per gezin. Je ontvangt een email waarmee je je kunt aanmelden.

  LET OP: bij de eerste aanmelding moet je het rijksregisternummer van de verschillende gezinsleden die je wilt inschrijven, bij de hand hebben!
   

 • Betaling kan via bancontact of overschrijving
 • Nieuwe leerlingen die ter plaatse in het conservatorium inschrijven brengen hun EiD-kaart mee. Heb je reeds les gevolgd aan een andere school, breng dan best attesten/diploma's mee voor het bekomen van eventuele vrijstellingen.
 • De herinschrijving voor oud-leerlingen is verplicht.  Spreek pas daarna je nieuwe lesuren individueel af met de leerkrachten.
 • Voor zowel oud-leerlingen als nieuwe leerlingen betekent laattijdige betaling verlies van plaatsreservatie in de gevraagde cursus. De klassen worden samengesteld volgens betaaldatum

Inschrijvingstarieven 2018 - 2019

Er zijn drie Domeinen namelijk (Do) : MUZIEK - WOORD - DANS
Laatste inschrijvingsdatum:  zondag 30 september 2018.

In het inschrijvingsgeld zijn volgende zaken begrepen :

 • cursusgeld
 • activiteitenabonnement muziek-woord-dans
 • een agenda

Jongeren (-18 jaar)

Volwassenen (+24 jaar )

€ 72 euro per schooljaar

€ 314 euro per (Do)

€ 42 euro per bijkomende (Do)

€ 307 per bijkomende (Do)

Verminderd studietarief (-18 jaar)

Verminderd studietarief (18 tot 24  jaar)

€ 49 euro

€ 136 (alle jongeren 18-24 jaar)

€ 42 per bijkomende (Do)

€ 129 per bijkomende (Do)

Kan ik genieten van verminderingen?  

Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden.  Er worden verminderingen (d.w.z. kortingen op het inschrijvingsbedrag) voorzien voor bepaalde categorieën. Wie hierop recht meent te hebben dient tegen uiterlijk
30 september de nodige recente attesten (gedateerd tussen 01 en 30 september 2018) te bezorgen. 

Kortingsvoorwaarden(*):

Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan één van de volgende voorwaarden voldoen in de maand september, wat ook blijkt uit onderstaand attest:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of dat hij/zij ten laste is van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze gezinshoofd (attest VDAB)
 • verplicht ingeschreven is als werkzoekende of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest VDAB)
 • een leefloon van het OCMW ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon)
 • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW)
 • erkend is als persoon met een handicap en een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest FOD) --> wijziging van attest in vergelijking met voorgaande jaren (meer info via secretariaat)
 • begunstigde is van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) (attest kinderbijslag)
 • het bewijs indienen dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling)
 • het bewijs indienen dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling)

(*) Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen door het Ministerie van Onderwijs.

Voorwaarden

Alle cursussen starten vanaf zaterdag 1 september 2018.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op met het secretariaat van het Conservaorium op 056 27 78 80 tijdens de openingsuren of via mail op conservatorium@kortrijk.be

Kosten

De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijvingsbedrag.

 • Niet betaald op 5 oktober = annulatie van de inschrijving!
 • Uitschrijving en terugvordering inschrijvingsgeld beperkt tot 30/09!
 • Betaling gebeurt  in de afdelingen enkel via overschrijving!
 • Leerlingen met recht op een korting betalen altijd eerst het volledige tarief. Korting wordt teruggestort na het bezorgen van juiste attest

Rekeningnummer Conservatorium Kortrijk

IBAN BE02 0017 5754 7040 - Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 - 8500 Kortrijk.