Hemelwaterput met pompinstallatie

Omschrijving

Je hebt verschillende soorten water. Leidingwater is kwalitatief hoogstaand. Elke druppel die het drinkwaterbedrijf levert, is perfect drinkbaar. Je hoeft dus geen flessen water in huis te halen. Leidingwater voldoet aan strenge normen en ondergaat dagelijks een strenge controle. Spijtig dat wij dit met zorg gemaakt product gebruiken om het toilet te spoelen, de auto te wassen of zelfs de tuin te besproeien. Hemelwater werpt zich op als een waardig alternatief.

De stad Kortrijk verleent een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning. 

Voorwaarden

 • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk.
 • De woning moet minimum 25 jaar oud zijn
 • Er moet een hemelwaterput mét pomp worden geplaatst én in gebruik worden genomen.
 • De aanleg moet gebeuren volgens de ‘Code van Goede Praktijk’ die enkele voorwaarden voor een kwaliteitsvolle installatie oplegt. Zo mag er bijvoorbeeld géén verbinding mogelijk zijn tussen stadswater en hemelwater.
 • De volledige dakoppervlakte moet aangesloten worden
 • De put moet een minimale inhoud hebben, afhankelijk van het dakoppervlak.
 • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een hemelwaterput verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend.
 • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

Aanvragen 

Wie :

De premie kan toegekend worden aan:

 • Huurders
 • Eigenaars-verhuurders
 • Eigenaar-bewoners
 • Vruchtgebruikers

Hoe :

Aanvraag premie hemelwaterput

Ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis.

Wanneer :

Dien de aanvraag bij voorkeur in vóór de aanvang van de werken.
Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Facturen van na 1 april 2014 komen in aanmerking.

Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd:

 • kopie van de gedetailleerde factuur hemelwaterput en pompinstallatie (van de aannemer of van de aangekochte materialen)
 • foto’s van vóór en na de werken.
 • indien huurder of gebruiker van de woning : akkoord van de eigenaar

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • eventueel offerte

Bedrag 

De premie bedraagt 500 euro.

Reglement

Subsidiereglement hemelwaterput